Các dạng bài tập về Vector trong không gian  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Các dạng bài tập về Vector trong không gian là tài liệu gồm các dạng toán như: phân tích Vector, lựa chọn hệ số gốc, ... Mời các bạn xem trực tuyến 3 trong tổng số 18 trang của tài liệu, tải đầy đủ tài liệu về tham khảo miễn phí nhé.

I). Quy trình giải toán
Bước 1: Lựa chọn “ Hệ véc tơ gốc”.-> “Phiên dịch” các giả thiết , kết luận của bài toán hình học đã cho ra ngôn ngữ “véc tơ”.
Bước 2: Thực hiện các yêu cầu của bài toán thông qua việc tiến hành các phép biến đổi các hệ thức véc tơ theo hệ véc tơ gốc .
Bước 3: Chuyển các kết luận “véc tơ” sang các tính chất hình học tương ứng .
VD1: Cho hình tứ diện ABCD .Gọi M,N lần lượt là trung điểm của AB,CD và G là trung điểm của đoạn thẳng MN.
a). Chứng minh rằng đường thẳng AG đi qua trọng tâm A’ của tam giác BCD. Phát biểu kết luận tương tự BG,CG vµ DG.
b). Chứng minh GA=3GA’.

II, Một số tính chất cần ghi nhớ
Để giải quyết một bài toán hình học không gian bằng phương pháp véc tơ học sinh cần nắm vững các khái niệm và tính chất sau:
1). Quy tắc 3 điểm.
2). Quy tắc hiệu 2 véc tơ chung gốc
3). Quy tắc hình bình hành.
4). Tính chất trung điểm.
5). Tính chất trọng tâm của tam giác.
6). Tích vô hướng của 2 véc tơ.
7). Điều kiện để 2 véc tơ cùng phương.
8). Điều kiện để 3 điểm thẳng hàng.
9). Điều kiện để 2 véc tơ vuông góc.
10). Ba véc tơ đồng phẳng.
11). Công thức về mối liên hệ giữa độ dài và tích vô hướng 2 véc tơ.
12). 3 véc tơ không đồng phẳng.
13). Điểm M chia đoạn thẳng AB theo tỉ số k ≠ 1.
14). Trong không gian cho hệ vecto.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap