Bài tập trắc nghiệm chương 1 - Giải tích lớp 11  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Bài tập trắc nghiệm chương 1 - Giải tích lớp 11 là tài liệu gồm 25 bài tập trắc nghiệm về chuyên đề lượng giác. Các vấn đề liên quan như: giá trị lớn nhất - nhỏ nhất của hàm lượng giác, tìm tham số để phương trình có nghiệm, tìm phát biểu sai... Tài liệu có 3 trang mời các bạn tải về tham khảo nhé.

Câu 1: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y=2-cosx3-cosx
A. Max y=3/4, Min y=1/2
B. Max y=3/4. Min y=1/3
C. Max y=2/3 Min y =-1 
D. Max y=2/3; Min y1/2

2. Phương trình cosx-2m+1=0 có nghiệm khi
A. m≥-1/2
B. m>-1/2
C. 0<m<1 
D. 0≤m≤1

3. Phát biểu nào sau đây sai:
A. y=sinxcos3x là hàm số lẻ
B. (1-sinx)/cosx có tập xác định là R\{π/2+kπ, k∈Z} 
C. y=tanx-2x là hàm số chẵn
D. y=sinx có tập xác định là D=R

4. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y=2sin2x+√3sin2x là:
A. Max y=2+√3; Min y =2-√3 
B. Max y=3; Min y=-1
C. Max y=2+√3; Min y -1 
D. Max y3; Min y=2-√3

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap