Bài tập ôn tập về giới hạn dãy số của thầy Phạm Lê Duy môn Giải tích lớp 11  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Bài tập ôn tập về giới hạn dãy số của thầy Phạm Lê Duy môn Giải tích lớp 11 là tài liệu gồm 28 bài tập trắc nghiệm do thầy Phạm Lê Duy biên soạn

1. lim2n4-2n+24n4+2n+5 bằng
A. 0
B. +
C. 12
D. 311

2. lim5n2-3n44n4+2n+1 bằng
A. -3/4
B. 0
C. 5/4
D. 3/4

3.lim 2n+3n34n2+2n+1 bằng
A. 3/4
B. 5/7
C. 0
D. +

 

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap