Bài tập chuyên đề phương trình - bất phương trình - hệ phương trình lượng giác  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Bài tập chuyên đề phương trình, bất phương trình, hệ phương trình lượng giác là tài liệu có 194 bài tập. Tài liệu có 5 vấn đề được đề cập như: Phương trình lượng giác cơ bản, giải biện luận phương trình lượng giác, một số phương trình lượng giác không mẫu mực, hệ phương trình lượng giác, bất phương trình lượng giác. Các bạn có thể xem trực tuyến 3 trang trong tổng số 11 trang của tài liệu và tải tài liều về tham khảo miễn phí nhé.

Giải các phương trình sau:

1) sinx=1/2
2) 2sinx=√3
3) cosx=(1/2)√3
4) sin2x=(1/2)√3
5) cos(2x+π/3)=-(1/2)√3
6) sin(2x+π/3)=(1/2)√3
7) sin(2x+500)=-1/2
8) tanx=√3
9) 3tan(x+π/3)=√3
10) cot(x-π/3)=√3
...
Tính giá trị gần đúng các nghiệm phương trình

GIẢI VÀ BIỆN LUẬN PHƯƠNG TRÌNH

 

 

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap