Sử dụng máy tính cầm tay giải trắc nghiệm toán lớp 11 về lượng giác  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là tài liệu Sử dụng máy tính cầm tay giải trắc nghiệm toán lớp 11 về lượng giác. Sử dụng máy tính cầm tay trong góc - cung lượng giác, chức năng của máy tính để kiểm tra đáp án, hỗ trợ giải phương trình lượng giác. Kém theo các bài tập hướng dẫn và cũng cố. Tài liệu gồm 25 trang mời các bạn tải về tham khảo.

Phần I. Sử dụng máy tính cầm tay trong các bài toán góc và cung lượng giác.
Bài toán 1. Đổi α = 32o sang radian.
A. 8π/45
B. 7π/45
C. 10π/45
D. 11π/45

Bài toán 2. Đổi α 3π/16 sang độ, phút, giây.
A. 33o 45'.
B. 30o 45'30''.
C. 30o 44'30''.
D. 30o 40'.

Phần II. Sử dụng chức năng CALC của máy tính cầm tay để kiểm tra các đáp án.

Bài toán: Nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình cos2x-5sinx-3=0 trong khoảng (3π/2;4π) là
A. 7π/6.
B. 11π/6.
C. 19π/6.
D. 5π/2. 

 

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap