20 đề thi học kỳ 2 môn toán lớp 11 có đáp án  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

20 đề thi học kỳ 2 môn toán lớp 11 có đáp án. Mỗi đề thi gồm có phân chung cho tất cả các học sinh và phần tự chọn. Tài liệu gồm 45 trang, mời các bạn tải về tham khảo.
I. Phần chung cho cả hai ban
Bài 1. Tìm các giới hạn sau:
1) limx12-x-x2x-1
 
2) limx-2x4-3x+12
3) limx37x-1x-3
 
4) limx3x+1-29-x2
 
Bài 2.
1) Xét tính liên tục của hàm số sau trên tập xác định của nó:
 
 
fx=x2-5x+6x-3 khi x> 32x-1          khi x3
2) Chứng minh rằng phương trình sau có ít nhất hai nghiệm: 2x3-5x2+x+1
 
Bài 3.
1) Tìm đạo hàm của các hàm số sau:
a) xx2+1
b) y=3/((2x+5)2)
2) Cho hàm số (x-1)/(x+1)
a) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ x = – 2.
b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số biết tiếp tuyến song song với d: y=(x-2)/2
 
Bài 4.Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với đáy, SA = a2.
1) Chứng minh rằng các mặt bên hình chóp là những tam giác vuông.
 2) Chứng minh rằng: (SAC)⊥ (SBD) .
3) Tính góc giữa SC và mp (SAB) .
4) Tính góc giữa hai mặt phẳng (SBD) và (ABCD)
 
 
Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap