360 câu hỏi về giới hạn có đáp án  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là 360 câu hỏi về giới hạn có đáp án. Tài liệu có 36 trang, mời các bạn tải về tham khảo.

Câu 1: Cho dãy số (un) với un =1/(1.3)+1/(3.5)+...+1/((2n-1)(2n+1)) là có lim un bằng 
A. 1/2
B. 1/4
C. 1. 
D. 2. 
Câu 2: lim((2n-4.2n+1-3)/(2.2n+4n)) bằng 
A. +∞
B. 1.
C. 0.  
D. 2/3
Câu 3 lim((3n-2n)/(1-3n2)) bằng 
A. -1/3
B. +∞
C. -∞
D. 2/3
Câu 4 Trong các giới hạn sau đây giới hạn nào bằng -1? 
A. lim((2n2-3)/(-2n3-4))
B. lim((2n2-3)/(-2n2-1))
C. lim((2n2-3)/(-2n3-2n2))
D. lim((2n3-3)/(-2n2))
Câu 5 Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau
A. Nếu lim |un|=+∞ thì limun=-∞
B. Nếu lim un=-a thì lim|un|=a
C. Nếu lim un=0 thì lim|un|=0
D. Nếu lim |un|=+∞ thì limun=+∞

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap