Trọn bộ 900 câu hỏi trắc nghiệm môn toán lớp 11 có đáp án  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là Trọn bộ 900 câu hỏi trắc nghiệm môn toán lớp 11 có đáp án. Các phần như: Lượng giác, dãy số, giới hạn, đạo hạm, phép biến hình, đường thẳng trong không gian, hệ tọa độ trong không gian. Tài liệu có 88 trang, mời các bạn tải về tham khảo.

Câu 1. Ttong các hàm số sau đây, hàm số nào là hàm số tuần hoàn? 
A. y=sinx
B. y=x+1
C. y=x2
D. y=(x-1)/(x+2)
Câu 2.  Hàm số y=sinx
A.  Đồng biến trên mỗi khoảng (π/2+k2π;π+k2π) và nghịch biến trên mỗi khoảng (π+k2π;k2π) với k∈Z.
B.  Đồng biến trên mỗi khoảng (-3π/2+k2π;5π/2+k2π) và nghịch biến trên mỗi khoảng (-π/2+k2π;π/2+k2π) với k∈Z.
C.  Đồng biến trên mỗi khoảng (π/2+k2π;3π/2+k2π) và nghịch biến trên mỗi khoảng (-π/2+k2π;π/2+k2π) với k∈Z.
D.  Đồng biến trên mỗi khoảng (-π/2+k2π;π/2+k2π) và nghịch biến trên mỗi khoảng (π/2+k2π;3π/2+k2π) với k∈Z.
Câu 3. Trong các hàm số sau đây, hàm số nào là hàm tuần hoàn? 
A. y=sinx-x
B. y=cosx
C. y=x.sinx
D. y=(x2+1)
Câu 4. Trong các hàm số sau đây, hàm số nào là hàm tuần hoàn? 
A. y=x.cosx
B. y=x.tanx
C. y=tanx
D. y=1/x
Câu. Trong các hàm số sau đây, hàm số nào là hàm tuần hoàn? 
A. sinx/x
B. tanx+x
C. y=x2+1
D. y=cotx

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap