250 bài tập trắc nghiệm vận dụng cao môn toán lớp 11   (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là tài liệu 250 bài tập trắc nghiệm vận dụng cao môn toán lớp 11. Các vấn đề như: đường thẳng đi qua 2 điểm, Khối cầu nội tiếp hình tứ diện đều, phương trình hình chiếu vuông ... Tài liệu gồm 68 trang, mời các bạn tải về tham khảo nhé.
Câu 1.1. Đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị của đồ thị hàm số y=x2-2x+3x-1 hợp với 2 trục tọa độ 1 tam giác có diện tích S bằng :
A. S=1,5
B. S=2
C.S=3
D.S=1
 
Câu 1.2. Khối cầu nội tiếp hình tứ diện đều có cạnh bằng a thì thể tích khối cầu là :
 

A. a3π6216
B. a3π6214
C. a3π396
D. a3π3144

 
Câu 1.3. Tìm m để phương trình e2x-mex+3-m=0 có nghiệm
 
A.m 2
B.m2
C.mD.m>0
 
Câu 1.4. Giá trị của tham số m để diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y= 3x2+2mx+m2+1, trục hoành, trục tung và đường thẳng x = 2 đạt giá trị nhỏ nhất
là:
A. m = 2
B. m = 1
C. m = -1
D. m = - 2
 
Câu 1.5. Phương trình nào sau đây không phải là phương trình hình chiếu vuông
góc của đường thẳng d:x=1+2ty=-2+3t,tR trên mt phng (Oxy)x=3+t trên mặt phẳng (Oxy) :
A. x=3+2t'y=1+3t',t'Rz=0
B.x=1+4t'y=-2+6t',t'Rz=0
C.x=1+2t'y=2+3t',t'Rz=0
D.x=5-2t'y=4-3t',t'Rz=0
Câu 1.6. Gọi A, B, C lần lượt là các điểm biểu diễn của 3 số phức : 1+2i; (1-i)(1+2i); (2+6i)/(3-i).Diện tích của tam giác ABC bằng :
 
A.1/4
 
B.1/2
 
C. 55
D.52
 
Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap