Vận dụng tính chất hình phẳng để giải bài toán Oxy liên quan đến đường tròn   (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Vận dụng tính chất hình phẳng để giải bài toán Oxy liên quan đến đường tròn là tài liệu giúp các ạn học sinh học tốt hình học. Các vấn đề được đề cập trng tài liệu này như: Các bài toán liên quan đến đường tròn, về hình vuông – hình chữ nhật, về hình thang- hình bình hành-hình thoi, về tam giác.

Ví dụ 1. Trong mặt phẳng Oxy.Cho ΔABC có đỉnh A(1;2), trực tâm H(1;1), tâm đường tròn ngoại tiếp là I(2;0). Viết phương trình cạnh BC.

Ví dụ 2. Trong mặt phẳng Oxy.Cho ΔABC có trực tâm H(1;3), trọng tâm G(4/3;4/3) và tiếp tuyến tại A của đường tròn ngoại tiếp ΔABC có phương trình ỹ-3y+5=0. Tìm tọa độ các đỉnh của ΔABC.

Ví dụ 3. Trong mặt phẳng Oxy. Cho ΔABC có trực tâm H(1;3), tâm đường tròn ngoại tiếp I(3; -3) và đỉnh B( 1;1 ). Tìm tọa độ các đỉnh A,C, biết xA>xC.

Ví dụ 4. Trong mặt phẳng Oxy. Cho ΔABC có trực tâm H(1;2), tâm đường tròn ngoại tiếp I(3; -2), A = 600. Tìm tọa độ các đỉnh của ΔABC, đỉnh A thuộc đường thẳng d: x+y-5=0 và xB <xC.

Ví dụ 5. Trong mặt phẳng Oxy. Cho ΔABC có trọng tâm G(1;1), tâm đường tròn ngoại tiếp I(7/18;37/18) và cạnh AC có phương trình 2x-y-4=0. Tìm tọa độ các đỉnh của ΔABC, biết xA>2.

Ví dụ 6. Trong mặt phẳng Oxy. Cho ΔABC có trực tâm H (3; -1), tâm đường tròn ngoại tiếp I(-3;0) và đỉnh C(3; -7). Tìm tọa độ các đỉnh A,B của ΔABC.

Ví dụ 7. Trong mặt phẳng Oxy. Cho ΔABC có đường trung tuyến và đường cao xuất phát từ A có phương trình lần lượt là 13x-6y-2=0 và x-2y-14=0. Tìm tọa độ các của đỉnh ΔABC, biết tâm đường tròn ngoại tiếp ΔABC là I(-6;0).

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 10
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap