Tuyển tập 5 đề thi trắc nghiệm ôn tập học kỳ 1 môn toán lớp 10 năm học 2016 - 2017  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Tuyển tập 5 đề thi trắc nghiệm ôn tập học kỳ 1 môn toán lớp 10 năm học 2016 - 2017 là tài liệu gồm 51 câu trắc nghiệm đề số 1, 50 câu trắc nghiệm đề số 2, 50 câu trắc nghiệm đề số 3, 50 câu trắc nghiệm đề số 4, 50 câu trắc nghiệm đề số 5. Các bạn xem trực tuyến 3 trong 32 trang của tài liệu, mời các bạn tải đầy đủ tài liệu về tham khảo.

Tuyển tập 5 đề thi trắc nghiệm ôn tập học kỳ 1 môn toán lớp 10 năm học 2016 - 2017

Câu 1: Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề sai?
A. nN thì n2n.
B. nN: n2=n.
C. xR:x>0.
D. xR:x>x2.

Câu 2: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A. xR:x>0.
B. xR: x3.
C. xR:x2<0.
D. xR:x>x2.

Câu 3: Trong các mệnh đề sau mệnh đề nà sai? 
A. Một tam giác là vuông khi và chỉ khi có một góc bằng tổng hai góc còn lại.
B. Một tam giác là đều khi và chỉ khi có nó có 2 trung tuyến bằng nhau và một góc bằng 60o .
C. Hai tam giác bằng nhau khi và chỉ khi chúng đồng dạng và có một cạnh bằng nhau.
D. Một tứ giác là hình chữ nhật khi và chỉ khi nó có ba góc vuông.

Câu 4: Cho tập hợp A = {a, b, c, d}, khẳng định nào sai?
A. a; dA
B. cA
C. A
D. AA.

Câu 5: Cho tập hợp số sau A = (-1, 5], B=(2, 7]. Tập hợp AB là 
A. (-1,2].
B. (2,5].
C. (-1,7].
D. (-1,2].

Câu 6: Cho tập hợp số sau A = (-1, 5], B=(2, 7]. Tập hợp A\B là 
A. (-1,2].
B. (2,5].
C. (-1,7].
D. (-1,2].

Câu 7: Cho tập hợp E = xN|(x3-9x)(2x2-5x+2)=0 , E được viết theo kiểu liệt kê là: 
A. E={-3;0;2;3}.
B. E={0;2;3}.
C. E=-2;0;12;2;3.
D. E={2;3}.

Câu 8: Tập xác định của hàm số y = x-4 là: 
A. (4,+).
B. (-,4].
C. [4,+).
D. (-,4].

Câu 9: Cho hàm số y = x-2-2x-6 . Điểm nào sau đây thộc đồ thị hàm số: 
A. (6;0).
B. (2;-0,5).
C. (2;0,5).
D. (0;6).

Câu 10: Nghiệm của phương trình x2+5x+6=0 là: 
A. x=2x=3.
B. x=-2x=-3.
C. x=2x=3.
D. x=-2x=-3.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 10
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap