Tuyển chọn 50 bài toán điển hình về bất đẳng thức  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

50 bài toán điển hình về bất đẳng thức là tài liệu về chuyên đề bất đẳng thức gồm 50 bài toán điển hình là các bài toàn tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của biểu thức với điều kiện cho trước. Các bạn xem trực tuyến 3 trang đầu trong 27 trang của tài liệu nhé.
Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 10
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap