Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức-Kĩ năng môn toán lớp 10 (NXB Giáo dục 2009) - Nguyễn Thế Thạch  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức-Kĩ năng môn toán lớp 10 (NXB Giáo dục 2009) - Nguyễn Thế Thạch là tài liệu bổ ích cho học sinh THPT. Tài liệu này biên soạn theo hướng chi tiết, tường minh các yêu cầu cơ bản, tối thiểu về kiến thức, kĩ năng của Chuẩn kiến thức, kĩ năng bằng nội dung chọn lọc trong SGK tạo điệu kiện thuận lợi hơn nữa cho giáo viên và học sinh trong quá trình giảng dạy, học tập và kiểm tra, đánh giá.

 Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức-Kĩ năng môn toán lớp 10 (NXB Giáo dục 2009) - Nguyễn Thế Thạch là tài liệu bổ ích cho học sinh THPT. Tài liệu này biên soạn theo hướng chi tiết, tường minh các yêu cầu cơ bản, tối thiểu về kiến thức, kĩ năng của Chuẩn  kiến thức, kĩ năng bằng nội dung chọn lọc trong SGK tạo điệu kiện thuận lợi hơn nữa cho giáo viên và học sinh trong quá trình giảng dạy, học tập và  kiểm tra, đánh giá.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 10
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap