Hơn 60 bài tập trắc nghiệm hình học lớp 10 về phương pháp tọa độ trong mặt phẳng - file word  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Hơn 60 bài tập trắc nghiệm hình học lớp 10 về phương pháp tọa độ trong mặt phẳng là tài liệu có 40 bài tập trắc nghiệm về phương trình đường thẳng, 26 bài tập về phương trình đường thẳng. Tài liệu có 6 trang mới các bạn tải về tham khảo nhé.

1. Cho tam giác ABC có A(2;0); B(0;3); C(–3;–1). Đường thẳng đi qua B và song song với AC có phương trình là:

A. 5x–y+3=0
B. 5x+y–3=0       
C. x+5y–15=0    
D. x–5y+15=0

2. Cho đường thẳng (D): 2x+y–2=0 và điểm A(6;5). Điểm A’ đối xứng với A qua (D) có toạ độ là:

A. (–6;–5)
B. (–5;–6)            
C. (–6;–1)           
D. (5;6)

3. Trong các điểm sau đây, điểm nào thuộc đường thẳng (r): 4x–3y=0

A. A(1;1)
B. B(0;1)             
C. C(–1;–1)        
D. D(–;0)

4. Trong các mệnh đề sau đây mệnh đề nào đúng?

A. Đường thẳng song song với trục Oy có phương trình : x = m (m0).
B. Đường thẳng có phương trình x = m2–1 song song với trục Ox.
C. Đường thẳng đi qua hai điểm M(2;0) và N(0;3) có ph.trình :

5. Hệ số góc của đường thẳng (r) : x –y+4=0 là:

A. -13 
B. -3                
C.  43               
D. 3  

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 10
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap