Bài tập trắc nghiệm Đại số lớp 10 về mệnh đề và tập hợp  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Bài tập trắc nghiệm Đại số lớp 10 về mệnh đề và tập hợp là tài liệu có 37 bài tập trắc nghiệm kèm theo đáp án. Kiến thức như: tìm tập hợp rỗng, mệnh đề nào đúng... Các bạn có thể xem trực tuyến 2 trong 4 trang của tài liệu, mời các bạn tải đầy đủ tài liệu về tham khảo nhé.

Câu 1: Tập hợp nào sau đây rỗng? 
A. 
B. xN|(3x-2)(3x2+4x+1)=0
C. xZ|(3x-2)(3x2+4x+1)=0
D. xQ|(3x-2)(3x2+4x+1)=0

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 10
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap