Bộ đề thi Môn toán lớp 10 trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Bộ đề thi Môn toán lớp 10 trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển là bộ đề thi gồm Các đề thi khác nhau như: Đề thi chọn đội tuyển toán lớp 10, 2 đề thi kiểm tra đội tuyển toán lớp 10... Mời các bạn xem trực tuyến 2 trong 8 trang của tài liệu, các bạn có thể tải đầy đủ tài liệu ề tham khảo nhé.

ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN TOÁN 10

Bài 1: Cho a, b, c thỏa mãn hệ a2015+b2015+c2015=1a2014+b2014+c2014=1
Tính giá trị biểu thức P = a2013 + b2014 + c2015

Bài 2: Cho a, b, c là độ dài ba cạch tam giác. Chứng mình rằng phương trình sau vô nghiệm với x là ẩn.
a2x2 + a2 + b2 - c2x + b2 = 0
Bài 3: Cho x, y, z là ác số thực thỏa mãn x2+y2 +z2=1. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: 
P = xy+yz+zx+12x2y-z2+y2z-x2+z2x-y2

Bài 4: Giả sử a, b là các số nguyên dương sao cho a+1b+b+1a là một số nguyên. Gọi d là ước chung dương cả a và b. Chứng minh rằng d=a+b

Bài 5: Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn. Đặt AB = a; AD=b; CD=c và BC=d. Chứng minh rằng ab+cdad+bc=ACBD

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 10
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap