Bí kíp hay để giải bài tập hình học phẳng Oxy môn toán lớp 10  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Bí kíp hay để giải bài tập hình học phẳng Oxy môn toán lớp 10

Bài 1. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có chân đường cao hạ từ A là H(17/5;1/5) , chân đường phân giác trong của góc A là D(5 ; 3) và trung điểm của cạnh AB là M (0 ; 1). Tìm tọa độ đỉnh C.

Bài 2. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có điểm M(-9/2;3/2) là trung điểm của cạnh AB , điểm H(-2;4) và điểm I(-1;1) lần lượt là chân đường cao kẻ từ B và tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Tìm tọa độ điểm C .

Bài 3. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn (C): (x-1)2+(y-1)2=4 và đường thẳng Δ:y-3=0. Tam giác MNP có trực tâm trùng với tâm của (C), các đỉnh N và P thuộc Δ, đỉnh M và trung điểm của cạnh MN thuộc (C). Tìm tọa độ điểm P.

Bài 4. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD. Gọi M là trung điểm của cạnh BC, N là điểm trên cạnh CD sao cho CN = 2ND. Giả sử M(11/2;1/2) và đường thẳng AN có phương trình 2x – y–3=0. Tìm tọa độ điểm A.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 10
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap