240 Bài tập trắc nghiệm môn Đại số 10 về chuyên đề lượng giác có đáp án  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là 240 Bài tập trắc nghiệm môn Đại số 10 về chuyên đề lượng giác có đáp án. Các vấn đề được đề cập tới như: Góc-cung lượng giác, giá trị lượng giác, công thức lượng giác và một số câu vận dụng. Đáp án của mỗi câu được tô màu đỏ và Tổng hợp ở trang cuối của tài liệu, Tài liệu có 30 trang, mời các bạn tải về tham khảo nhé.
TRẮC NGHIỆM LƯỢNG GIÁC CÓ ĐÁP ÁN CHƯƠNG 6 – ĐẠI SỐ 10
 
I. GÓC VÀ CUNG LƯỢNG GIÁC
Câu 2: Trên đường tròn lượng giác gốc A cho các cung có số đo:
I. π/4
II. -7π/4
III. 13π/4
IV. -71π/4
Hỏi các cung nào có điểm cuối trùng nhau?
A. Chỉ I và II
B. Chỉ I, II và III
C. Chỉ II,III và IV
D. Chỉ I, II và IV
 
Câu 3: Một đường tròn có bán kính 15 cm. Tìm độ dài cung tròn có góc ở tâm bằng 300 là:
A. 5π/2

B. 5π/3
C. 2π/5
D. π/3
 
 
Câu 4: Trong 20 giây bánh xe của xe gắn máy quay được 60 vòng.Tính độ dài quãng đường xe gắn máy
đã đi được trong vòng 3 phút,biết rằng bán kính bánh xe gắn máy bằng 6,5cm (lấy π = 3,1416 )
A. 22054cm
B. 22043cm
C. 22055cm
D. 22042cm
 
Câu 5: Xét góc lượng giác (OA, OM) =α , trong đó M là điểm không làm trên các trục tọa độ Ox và
Oy. Khi đó M thuộc góc phần tư nào để tan ,cot α α cùng dấu
A. I và II.
B. II và III.
C. I và IV.
D. II và IV.
 
Câu 6: Cho đường tròn có bán kính 6 cm. Tìm số đo (rad) của cung có độ dài là 3cm:
A. 0,5.
B. 3.
C. 2.
D. 1.
 
Câu 7: Góc có số đo -3π/16 được đổi sang số đo độ là :
 
A. 330 45'
B. - 290 
30'
C. -330 45'
D. -320 55'
 
Câu 8: Số đo radian của góc 300 là :
A. π/6
B. π/4
C. π/3
D. π/2
 
 
 
Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 10
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap