8 Đề ôn tập toán lớp 10 theo dạng trắc nghiệm và tự luận có đáp án   (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là 8 Đề ôn tập toán lớp 10 theo dạng trắc nghiệm và tự luận có đáp án. các vấn đề như: hai tập hợp hợp nhau, mệnh đề đúng cho một tập hợp, Tìm tập xác định của hàm số... Mời các bạn tải về để tham khảo.

I-PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1:  Cho hai tập A = [ - 2 ; 1] và B=(0;+∞). Tập hợp A∪B là

A. (0;1]

B. [1;+ ∞)                    

C. [-2;0)                    

D. [-2;+ ∞)

Câu 2:  Cho tập hợp A = {x∈R/x2+3x+4=0}, mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. Tập hợp A có 1 phần tử

B. Tập hợp A có 2 phần tử

C. Tập hợp A =Ø

D. Tập hợp A có vô số phần tử

Câu 3:  Tập xác định của hàm số y=3x+4(x-2)x+4 là:

a) D=R\{2}

b) D=(-4;+∞)\{2}

c) D=[-4;+∞)\{2}

d) D=Ø

 

Câu 5: Trong các hàm số sau đây, hàm số nào là hàm số chẵn?

A.  y=|x+1|+|x-1|

B. y=|x+3|+|x-2|      

C. y=2x3-3x               

D. y=2x4-3x2+x

 

 

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 10
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap