Kỳ thi chọn HSG cấp Tỉnh Hà Tĩnh Toán lớp 10 - Năm học 2012 - 2013  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi chọn HSG cấp Tỉnh Hà Tỉnh Toán lớp 10 Năm học 2012 - 2013 là đề thi của sở GDDT Hà Tĩnh. Đề thi có 5 bài kèm theo đáp án giúp học sinh chuẩn bị tốt cho kỳ thi HSG. Kiến thức của đề thi bao gồm: Giải bất phương trình, giải hệ phương trình, Hệ phương trình chứa tham số, hệ tọa độ mặt phẳng, bài toán về tam giác, tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức, hàm số nguyên. Các bạn có thể tải tài liệu miễn phí.

Câu 1.
a) Giải bất phương trình
x^2-6x+2 > hoặc = 2 (2-1)(căn bậc hai của 2x-1)
b) Giải hệ phương trình:
x^5+xy^4=y^10+y^6 và (căn bậc hai của 4x+5) +(căn bậc hai của y^2+8)=6

Câu 2.
Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hệ phương trình sau có nghiệm
x^2-m=y(x+my) và x^2-y=xy

Câu 3.
Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho điểm I(2;4) và các đường thẳng  d1 : 2x - y - 2 = 0, d2 : 2x + y - 2  0. Viết phương trình đường tròn (C) có tâm I sao cho (C) cắt d1 tại AB , và cắt d2 tại CD thỏa mãn AB^2 +CD^2 +16 = 5.AB.CD.a 

Câu 4.
1. Cho tam giác ABC có AB= c ,BCa=a ,CA=b. Trung tuyến CM vuông góc với phân giác trong AL và CM/AL=(3/2)(căn bậc hai của (5-2(căn bậc hai của 5)))
Tính b/c và cosA
2. Cho a,b thuộc ¡ thỏa mãn: (2 +a)(1 +b )=9/2 
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: P=(căn bậc hai của 16+a^2)+4(căn bậc hai của 1+b^4) 

Câu 5.
Cho f =x^2-ax+b  với a,b thuộc ¢ thỏa mãn điều kiện: Tồn tại các số nguyên m,, n p
đôi một phân biệt và 1 bé hon hoặc = m, n, p bé hon hoặc = 9  sao cho: |f(m)|=|f(n)|=|f(p)|=7.
Tìm tất cả các bộ số (a;b).

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 10
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap