Đề kiểm tra học kì II môn Toán lớp 10 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn Bình Định năm học 2015 - 2016  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề kiểm tra học kì II môn Toán lớp 10 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn Bình Định năm học 2015 - 2016 là đề thi gồm có 20 câu hỏi trắc nghiệm và 5 câu hỏi tự luận. Các vấn đề đươc đề cập như: phương trình đường thẳng, tính góc, tìm nghiệm của bất phương trình...

PHẦN TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm)
Câu 1. Đường thẳng d đi qua hai điểm A(2;0) và B(0;3) có phương trình là:
A. x/2+y/3=1
B. x/3+y/2=1
C. x/2+y/3=-1
D. x/2-y/3=1 

Câu 2. Số đo tính theo đơn vị rađian của góc 0 75 là:
A. 5Π/12
B. Π/12
C. 12Π/5
D. 5/12

Câu 3. Tập nghiệm của bất phương trình x2 - 3x + 2 là:
A. (-∞;1)∪(2;+∞) 
B. (2;+∞) 
C. (1;2)
D. (-∞;1)

Câu 4. Góc giữa hai đường thẳng d: x+y-1 và d': y-1=0 có số đo bằng:
A. 90o
B. 60o
C. 30o
D. 45o

Câu 5. Đường tròn (C) x2 + y2 -4x+6y+2 có tâm I và bán kính R lần lượt là:
A. I(2;3), R=5
B. I(-2;3), R=5
C. I(4;6), R=8
D. I(-4;6), R=8

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 10
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap