50 câu trắc nghiệm môn toán lớp 10 có đáp án  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

50 câu trắc nghiệm môn toán lớp 10 có đáp án

Câu 2. Đồ thị hàm số  có bao nhiêu đường tiệm cận ?

0 B. 1                               C. 2                               D. 3

Câu 3. Hỏi hàm số  nghịch biến trên khoảng nào ?

B.                C.                      D.

Câu 4. Cho hàm số . Viết phương trình đường thẳng qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số.

B.               C.                 D.

Câu 5. Hàm số f(x) có đạo hàm là . Số điểm cực trị của hàm số f(x) là:

1 B. 2                               C. 3                               D. 4

Câu 6. Cho bài toán: Tìm GTLN & GTNN của hàm số  trên

Một học sinh giải như sau:

Bước 1:

Bước 2:

Bước 3: . Vậy

Hỏi bài giải trên đúng hay sai ? Nếu sai thì sai từ bước nào ?

Bài giải trên hoàn toàn đúng B. Bài giải trên sai từ bước 2

Bài giải trên sai từ bước 1 D. Bài giải trên sai từ bước 3

Câu 7. Cho hàm số . Có bao nhiêu giá trị của m sao cho hàm số nghịch biến trên khoảng có độ dài bằng 3.

4 B. 3                               C. 2                               D. 1

Câu 8. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho đồ thị hàm số  có ba điểm cực trị tạo thành một tam giác đều.

B.                     C.                  D.

Câu 9. Cho hàm số . Tìm tất cả các giá trị của m thỏa  và làm cho hàm số đã cho đồng biến trên

Không có giá trị m B.       C.                 D.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 10
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap