50 câu trắc nghiệm kiểm tra giữa kì 2 môn toán lớp 10  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây 50 câu trắc nghiệm kiểm tra giữa kì 2 môn toán lớp 10, thời gian làm bài là 90 phút. Các vấn đề liên quan như: tìm giá trị tham số để phương trình có nghiệm, giải bất phương trình. Mới các bạn tải về tham khảo.
Câu 1: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình (m2+1)x2-3mx+m2-4=0 có hai nghiệm trái dấu.
A. -2<m<2 
B. m=-2 hoặc m=2
C. m=0
D. -2≤m≤2
 
Câu 2: Phương trình 2x2-2mx3m-4=0 vô nghiệm khi và chỉ khi
A. 2<m<4
B. m≤2
C. m>4
D. m<4/3
 
Câu 3: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình mx2-6mx+10-m=0 có nghiệm.
A. 0≤m≤1
B. m≤0 hoặc m≥1 
C. m<0 hoặc m≥1 
D. 0<m<1
 
Câu 4: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình x2-6x-m+46x-x2=0 có nghiệm trên đoạn [0;6] .
A.  3≤m≤4
B. 3≤m<4
C. 0≤m≤4
D. 0≤m≤3
 
Câu 5: Giải bất phương trình 2x+3>2(4-x).
A.  (-∞;1)
B. (4;+∞)
C. (1;+∞)
D. (-∞;4)
 
Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 10
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap