45 Đề thi Toán lớp 10  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

45 Đề thi Toán lớp 10 là đề thi gồm 45 đề ôn tập dành cho các bạn học sinh lớp 10

Đề 11
Câu 1: (2điểm)
a/ Cho parabol xác định y=ax2+bx+c biết parabol cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 3 và có đỉnh S(-2; -1)
b/ Vẽ đồ thị hàm số

Câu 2: (2điểm) Giải các phương trình sau:
a. 2x-2=x-2
b. |x+2|=2x-3


Câu 3. ( 2 điểm)
a/ (1đ) Giải và biện luận phương trình sau theo m: m2x-6=4x+3m
b/ (1đ) Cho a,b là hai số dương. Chứng minh (a+b)(ab+1)>=4ab

Câu 4: (2điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho ba điểm A(-1;5), B(3;3), C(2;1)
a/ Xác định điểm D sao cho ABCD là hình bình hành.
b/ Xác định điểm M trên Oy sao cho tam giác AMB vuông tại M

Câu 5.(2điểm)
a/ (1đ) Cho tam giác ABC có G là trọng tâm và M là điểm trên cạnh AB sao cho MA = MB/2. Chứng minh vecto GM= 1/3 vecto CA  
b/ (1đ) Cho tam giác ABC vuông cân tại B. Biết A(1;-1), B(3;0) và đỉnh C có tọa độ dương. Xác định tọa độ của C.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 10
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap