315 bài tập trắc nghiệm cung và góc lượng giác - công thức lượng giác trong chương trình toán lớp 10  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

315 bài tập trắc nghiệm cung và góc lượng giác - công thức lượng giác trong chương trình toán lớp 10 là tài liệu có 315 bài tập trắc nghiệm kèm theo đáp án đúng. Các kiến thức cơ bản như: Cung - góc lượng giác, giá trị lượng giác của một cung, công thức lượng giác. Mời các bạn tham khảo.

Câu 1. Trên đường tròn tùy ý, cung có số đo 1rad là
A. cung có độ dài bằng 1.
B. cung có độ dài bằng bán kính.
C. cung có độ dài bằng đường kính.
D. cung tương ứng với góc ở tâm là 60.

Câu 2. Kết quả nào dưới đây là đúng?
A. 1 r ad = 1.
B. 1 r ad = ( 180/π ).
C. 1 r ad = 180.
D. 1 r ad = 60.

Câu 3. Kết quả nào dưới đây là đúng?
A. π r ad = 1.
B. π r ad = 180◦ .
C. π r ad = 60◦ .
D. π r ad = ( 180/π ) ◦ .

Câu 4. Trên đường tròn có bán kính r = 5, độ dài của cung có số đo π/8 là
A. l = π/8.
B. l = 5π/8.
C. l = 5π/4.
D. l = 5/16.

Câu 5. Trên đường tròn có bán kính r = 15, độ dài của cung có số đo 50◦ là
A. l = 750.
B. l = 25π/6.
C. l = 15π/180.
D. l = 15. (180/π) .50.

Câu 6. Trên đường tròn lượng giác, khẳng định nào sau đây là ĐÚNG?
A. Cung lượng giác có điểm đầu A và điểm cuối B chỉ có một số đo.
B. Cung lượng giác có điểm đầu A và điểm cuối B chỉ có hai số đo sao cho tổng của chúng bằng 2π.
C. Cung lượng giác có điểm đầu A và điểm cuối B chỉ có hai số đo hơn kém nhau 2π.
D. Cung lượng giác có điểm đầu A và điểm cuối B có vô số số đo sai khác nhau 2π.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 10
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap