1234 câu hỏi trắc nghiệm môn toán lớp 10 Ôn thi THPT quốc gia năm 2019 có đáp án  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là 1234 câu hỏi trắc nghiệm môn toán lớp 10 Ôn thi THPT quốc gia năm 2019. Các chủ đề được đề cập như: Mệnh đề tập hợp, hàm số, phương trình... Tài liệu có 122 trang có đáp án, mời các bạn tải về tham khảo.

Câu 1.  Cho mệnh đề: "∀x∈R, x2+3x+5>0". Mệnh đề phủ định của mệnh đề trên là
A. ∀x∈R, x2+3x+5≤0.
B. ∃x∈R, x2+3x+5≤0. 
C. ∀x∈R, x2+3x+5
D. ∃x∈R, x2+3x+5<0.
Câu 2. Cho tập hợp A=[-3;5). Tập hợp CRA bằng
A.(-;-3](5;+).

B. (-;-3)(5;+).
C. (-;-3][5;+). 
D.(-;-3)[5;+).

Câu 3.
Tìm mệnh đề sai.

A. "∀x∈R, x2+2x+>0" 
B. "∀x∈R, x2≥x". 
C. "∃x; x2+5x+6=0" 
D. "∃x;x<1/x"

Câu 4. Tìm mệnh đề đúng.
A. "∃x;x2+3=0" 
B. "∃x;x4+3x2+2=0"
C. ∀x∈Z;x5>x2;
D. "∀n∈N;((2n+1)2-1)4n"

Câu 5. Phát biểu nào sau đây là một mệnh đề?
A. Mùa thu Hà Nội đẹp quá!
B. Bạn có đi học không?
C. Đề thi môn Toán khó quá!
D. Hà Nội là thủ đô của Việt Nam.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 10
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap