12 đề ôn tập kiểm tra môn đại số lớp 10 về phương trình hệ phương trình  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là 12 đề ôn tập kiểm tra môn đại số lớp 10 về phương trình hệ phương trình. Mỗi phần đều có 2 phần trắc nghiệm và tự luận. Tài liệu gồm 25 trang, mời các bạn tải về tham khảo.

ĐỀ 1
I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Phương trình: x2 = 4 là phương trình hệ quả của phương trình:
A. x = 2.
B. (x- 1)(x-3)= 0.
C. x +1=2.
D. (x+ 2)(x - 1)=0


Câu 2: Giải phương trình:  x-7=x-2
A. S={0} 
B. S .
C. S={2} 
D. S={0,2}

Câu 3: Giải hệ phương trình: x-y=6x-3y=1
A. S=(-17/2;5/2)
B. S={17/2;5/2}
C. S= (-17/2;-5/2)
D. S=(17/2;-5/2)

Câu 4: Giải phương trình 4+(x2-6x-18)/(x-3)=-27/(x-3)
A. S=
B. S={-3}
C. S={-1}
D. S={1}

Câu 5: Giải phương trình: x4+2x2+5=0.
A. S= 
B. S={-5.4}
C. S={-2,2}
D. S={-4;4}

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Toán lớp Lớp 10
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap