Tuyển chọn 42 câu hỏi trắc nghiệm môn Tin học lớp 12 trường THPT Hùng Vương  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Tuyển chọn 42 câu hỏi trắc nghiệm môn Tin học lớp 12 trường THPT Hùng Vương là tài liệu giúp học sinh luyện trắc nghiệm tốt cho môn tin học lớp 12. Các bạn xem trực tuyến 2 trang đầu trong tổng số 6 trang của tài liệu và tham khảo bằng cách tài đầy đủ tài liệu miễn phí nhé.

Tuyển chọn 42 câu hỏi trắc nghiệm môn Tin học lớp 12
trường THPT Hùng Vương

Câu 1. Một hệ quản trị CSDL không có chức năng nào trong các chức năng dưới đây?
A. Cung cấp môi trường tạo lập CSDL
B. Cung cấp môi trường cập nhật và khai thác dữ liệu
C. Cung cấp công cụ quản lí bộ nhớ
D. Cung cấp công cụ kiểm soát, điều khiển truy cập vào CSDL.

Câu 2. Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu thật chất là:
A. Ngôn ngữ lập trình Pascal
B. Ngôn ngữ C
C. Các kí hiệu toán học dùng để thực hiện các tính toán
D. Hệ thống các kí hiệu để mô tả CSDL

Câu 3. Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu bao gồm các lệnh cho phép:
A. Đảm bảo tính độc lập dữ liệu
B. Khai báo kiểu dữ liệu, cấu trúc dữ liệu và các ràng buộc trên dữ liệu của CSDL
C. Mô tả các đối tượng được lưu trữ trong CSDL
D. Khai báo kiểu dữ liệu của CSDL

Câu 4. Ngôn ngữ thao tác dữ liệu thật chất là:
A. Ngôn ngữ để người dùng diễn tả yêu cầu cập nhật hay khai thác thông tin 
B. Ngôn ngữ để người dùng diễn tả yêu cầu cập nhật thông tin

C. Ngôn ngữ SQL
D. Ngôn ngữ bậc cao

Câu 5. Ngôn ngữ thao tác dữ liệu bao gồm các lệnh cho phép:
A. Nhập, sửa, xóa dữ liệu
B. Cả 2 đều sai
C. Khai thác dữ liệu như: tìm kiếm, sắp xếp, kết xuất báo cáo…
D. Cả 2 đều đúng

Câu 6. Ngôn ngữ CSDL được sử dụng phổ biến hiện nay là:
A. SQL
B. Access
C. Foxpro
D. Java

Câu 7. Những nhiệm vụ nào dưới đây không thuộc nhiệm vụ của công cụ kiểm soát, điều khiển truy cập vào CSDL?
A. Duy trì tính nhất quán của CSDL
B. Cập nhật (thêm, sửa, xóa dữ liệu)
C. Khôi phục CSDL khi có sự cố
D. Phát hiện và ngăn chặn sự truy cập không được phép

Câu 8. Hệ QT CSDL có các chương trình thực hiện những nhiệm vụ:
A. Phát hiện và ngăn chặn sự truy cập không được phép, tổ chức và điều khiển các truy cập đồng thời
B. Duy trì tính nhất quán của dữ liệu, quản lý các mô tả dữ liệu
C. Khôi phục CSDL khi có sự cố ở phần cứng hay phần mềm
D. Tất cả đều đúng

Câu 9. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Hệ QL CSDL là một bộ phận của ngôn ngữ CSDL đóng vai trò chương trình cho ngôn ngữ CSDL
B. Người lập trình ứng dụng được phép đồng thời là người quản trị hệ thống vì như vậy vi phạm quy tắc an toàn và bảo mật.
C. Hệ QT CSDL hoạt động độc lập, không phụ thuộc vào hệ điều hành
D. Người quản trị CSDL phải hiểu biết sâu sắc và có kĩ năng tốt trong các lĩnh vực CSDL, hệ QT CSDL và nmôi trường hệ thống.

Câu 10. Người nào đã tạo ra các phần mềm ứng dụng đáp ứng như cầu khai thác thông tin từ CSDL?
A. Người dùng
B. Người lập trình
C. Người QT CSDL 
D. Cả 3 người trên

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Tin học lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap