Kỳ thi chọn HSG Quốc gia Tin học lớp 12 THPT năm 2010  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Kỳ thi chọn HSG Quốc gia Tin học lớp 12 THPT năm 2010. Bao gồm 3 bài, bài 1: Dãy con chung không liền kề dài nhất (LNACS), bài 2: Ổn định (STABLE), bài 3: Mã số thuế (TAXID).

 Kỳ thi chọn HSG Quốc gia Tin học lớp 12 THPT năm 2010

Bài 1: Dãy con chung không liền kề dài nhất 
Dãy C = c1, c2, ..., ck được gọi là dãy con không liền kề của dãy A = a1, a2, ..., am nếu c có thế nhận được bằng cách chọn một dãy các phần tử không liền kề của A, nghĩa là tìm được dãy các chỉ số i1, i2, ..., ik sao cho:
1c1, c2, ..., ckm;
i1<i2-1i2<i3-1, ...., ik-1<ik-1
c1=ai1c2=ai2, ..., ck=aik
Ta gọi độ dài của dãy là số phần tử của nó.
Cho hai dãy 
A = a1, a2, ..., am và B = b1, b2, ..., bn
Dãy C gọi là dãy con chung không liền kề của hai dãy A và B nếu như nó vừa là dãy con không liền kề của A, vừa là dãy con không liền kề của B
Yêu cầu: Cho hai dãy số A và B. Hãi tìm độ dài của dãy con chung không liền kề dài nhất của hai dãy đã cho.
Dữ liệu: Vào từ file văn bản LNACS.INP:
- Dỏng đầu tiên chứa hai số nguyên dương nm và n (2m, n 103) được ghi cách nhau bởi dấu cách, lần lượt là số lượng phần tử của dãy A và dãy B. 
- Dòng thứ i trong m dòng tiếp theo chứa số nguyên không âm aiai104, i=1, 2, ..., m.
- Dòng thứ j trong n dòng tiếp theo chứa số nguyên không âm bjbj104, j=1, 2, ..., m.
Kết quả ghi ra trên một dòng của file văn bản LNACS.OUT độ dài của dãy con chung không liền kề dài nhất của hai dãy A và B

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Tin học lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap