Đề thi lập đội tuyển dự thi Quốc gia tỉnh Đắc Lắc Năm học 2013 - 2014  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi lập đội tuyển dự thi Quốc gia tỉnh Đắc Lắc Năm học 2013 - 2014 là đề thi có 2 trang thời gian làm bài 180 phút. Đề gồm 3 câu như sau: câu 1 là từ đối xứng, câu hai là biểu thức zero, bài 3 là tam giác số

Đề thi lập đội tuyển dự thi Quốc gia tỉnh Đắc Lắc Năm học 2013 - 2014

Bài 1(6 điểm) - Từ đối xứng
Hai từ được gọi là đối xứng nếu từ này là từ đảo ngược của từ kia. Cho file BAI1.INP mỗi dòng chứa một xâu ký tự. Hãy in ra số từ phân biệt có từ đối xứng ở trong mỗi dòng. Kết quả in ra file BAI1.OUT, mỗi dòng ghi số từ phân biệt có từ đối xứng. Nếu không có ghi kết quả là số 0.

Bài 2(7 điểm) - Biểu thức zero.
Cho một số tự nhiên N ≤ 9. Dãy số được tạo thành gồm các chữ số từ 1 đến N theo thứ tự đó. Hãy điền vào các dấu + , - , hoặc là không điền dấu nào cả để tạo thành biểu thức có kết quả thu được bằng 0. Hãy viết chương trình tìm tất cả các khả năng có thể.
Dữ liệu vào: Lấy từ file văn bản BAI2.INP với một dòng ghi số N.
Dữ liệu ra: Ghi vào file văn bản có tên BAI2.OUT có cấu trúc như sau:
- Dòng đầu ghi số lượng kết quả tìm được.
- Các dòng sau mỗi dòng ghi một kết quả tìm được.
 Bài 3( 7 điểm) - Tam giác số
Hình mô tả một tam giác số có số hàng N=5:

Đi từ đỉnh (số 7) đến đáy tam giác bằng một đường gấp khúc, mỗi bước chỉ được đi từ
số ở hàng trên xuống một trong hai số đứng kề bên phải hay bên trái ở hàng dưới, và
cộng các số trên đường đi lại ta được một tổng.

Trong hình trên, tổng Smax=30 theo đường đi 7 3 8 7 5 là tổng lớn nhất trong tất cả
các tổng.
Nhiệm vụ của bạn là viết chương trình nhận dữ liệu vào là một tam giác số chứa trong
text file BAI3.INP và đưa ra kết quả là giá trị của tổng Smax.
Dữ liệu: cho trong file văn bản BAI3.INP:
- Dòng thứ 1: có duy nhất 1 số N là số hàng của tam giác số (0

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Tin học lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap