Đề thi HSG Tin học lớp 12 tỉnh Thanh Hóa năm học 2016-2017  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi HSG Tin học lớp 12 tỉnh Thanh Hóa năm học 2016-2017 diễn ra vào ngày 10/3/2017. Đề gồm 5 câu: Tổng nguyên tố, Kí tự khác nhau, Hẹn gặp, Tập số, Xâu con. Mức độ đề tương đối dễ, phù hợp với mặt bằng học sinh không chuyên.

Bài 1: (5 điểm) Tổng nguyên tố

Cho số nguyên dương N (N ≤ 105).

Yêu cầu: Tìm số các cặp số nguyên dương x, y sao cho:

  • x, y là 2 số nguyên tố.
  • x + y = N
  • xy

Dữ liệu vào: Vào từ file văn bản BAI1.INP gồm một số duy nhất N.

Kết quả: Đưa ra file văn bản BAI1.OUT một số là số các cặp số tìm được.

Ví dụ:

BAI1.INP

BAI1.OUT

10

2

Bài 2: (5 điểm) Kí tự khác nhau

Cho xâu S chỉ gồm các kí tự là chữ cái tiếng anh và các chữ số (có phân biệt chữ in hoa, in thường).

Yêu cầu: Hãy xác định số kí tự khác nhau trong xâu S và mỗi kí tự xuất hiện bao nhiêu lần.

Dữ liệu vào: Vào từ file  văn bản BAI2.INP gồm 1 dòng duy nhất là xâu kí tự S (có độ dài không quá 255).

Kết quả: Kết quả ghi ra file văn bản BAI2.OUT gồm:

- Dòng đầu ghi số kí tự khác nhau.

- Các dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi một kí tự xuất hiện trong xâu S và số lần xuất hiện của nó. Các kí tự đưa ra theo thứ tự chữ cái in hoa, in thường, chữ số. Các chữ cái, chữ số đưa ra theo thứ tự từ điển.

Ví dụ:

BAI2.INP

BAI2.OUT

AzB1C9A1BC

6

A 2

B 2

C 2

z 1

1 2

9 1

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Tin học lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap