Đề thi chọn HSG tỉnh Hưng Yên môn Tin học lớp 12 năm học 2010 - 2011  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi chọn HSG tỉnh Hưng Yên môn Tin học lớp 12 năm học 2010 - 2011. Gồm có 3 câu, câu 1: có 4 ý về hệ quản trị CSDL Access, câu 2: Lập trình về dãy số, câu 3: lập trình có sử dụng lí thuyết đồ thị, mảng 2 chiều.

Đề thi chọn HSG tỉnh Hưng Yên môn Tin học lớp 12 năm học 2010 - 2011

Bài 1: 
Hãy dùng hệ quản trị CSDL Access làm các việc sau:
Để quản lí kì thi khảo sát của trường THPT, người ta sử dụng CSDL QLI_THI_KS bao gồm các bảng sau.
HOCSINH(SBD,HODEM,TEN,NGAYSINH,GIOITINH,LOP)
MONTHI(MAMONTHI,TENMONTHI); 
DIEM(SBD,MAMONTHI,DIEM);

1. Xây dựng CSDL QLI_TGHHI_KS trên.
2. Tạo biểu mẫuđể nhập điểm cho các môn thi.
3. Thực hiện truy vấn dữ liệu để đưa ra:
- Danh sách điểm thi theo lơp 
- Danh sách điểm thi theo số báo danh.
- Bảng tổng hợp điểm thi của các thí sinh cùng với tổng điểm của các môn thi
4. Thực hiện báo cáo để đưa ra phiếu báo điểm gồm có họ và tên học sinh, SBD, lớp, môn thi và tổng điểm các môn thi của học sinh đó

Bài 2: Lập trìn giải bài toán sau:
Cho một mạng nguyên gồm 30 phần tử, hãy viết chương trình để thực hiện những công việc sau:
- Sắp xếp mảng đó theo thứ tự tăng dần.
- Tìm tất cả các phần tử là số nguyên tố và tính tổng của chúng

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Tin học lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap