Kỳ thi Olimpic Tin học truyền thống 30/4 lần thứ XXII trường THPT Lê Hồng Phong Năm 2016   (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Kỳ thi Olimpic Tin học truyền thống 30/4 lần thứ XXII trường THPT Lê Hồng Phong Năm 2016 thì vào ngày 2/4/2016. đề thi có 3 bài: bài 1 là robot táo, bài 2 là du thám, bài 3 là UAV thông minh.

Kỳ thi Olimpic Tin học truyền thống 30/4 lần thứ XXII trường THPT Lê Hồng Phong Năm 2016 

Bài 1: Robot táo
Một nhà máy chế biến hoa quả đang chế biến một sản phẩm từ táo. Nhà máy này đã có một dây chuyền sản xuất gồm nhiều công đoạn. Trong công đoạn đầu tiên, có N quả táo với trọn lượng đã biết được đưa ngẫu nhiên lên băng cdhuyền thành hàng dọc và được đánh số từ 1 đến N. Chúng được ngầm phân thành M = [N/K] đoạn, mỗi đoạn đúng K quả (N là nội của K). Các đoạn này cũng được đánh từ 1 đến M, kể từ đầu băng chuyền. Do yêu cầu kỹ thuật, chúng cần được sắp xếp lại sao cho:
- Đoạn 1 sẽ gồm K quả có trọng lượng lớn nhất trong đó các quá trình cia mặt trên băng truyền
Nếu M > 12 thì đoạn thứ i (i = 2, ..., M) sẽ là K quả táo lớn nhất trong số các quả còn lại (không có mặt trog các giai đoạn từ 1 đến i-1)
Một robot sẽ di chuyển dọc theo băng chuyền để thực hiện yêu cầu kỹ thuật nói trên. Mỗi thao tác của robot sẽ gồm việc rút ra khỏi băng chuyền một quả táo (các quả còn lại được dồn lại) rồi chèn quả này vào vị trí thích hợp trên băng chuyền (bao gồm cả vị trí đầu và vị trí cuối)
Yêu cầu: Hãy viết chương trình tính xem robot cần thực hiện ít nhất báo nhiêu thao tác để xếp lại số táo trên băng chuyền theo đúng yêu cầu kỹ thuật.
Dữ liệu: vào từ file văn bản APROBOT.INP gồ:
- Dòng đầu gồm hai số nguyên N và K (1KN5000);
- Dòng thứ 2 ghi N số nguyên Wt(1Wt1000, i=1, 2, ..., N) là số đơn vị trọng lượng của quả táo i
Các số liệu trên cùng mỗi hàng đều được ghi cách nha bởi it nhất một dấu cách
Kết quả ghi ra file văn bản APROBOT.OUT duy nhất một số nguyên, là số thao tác ít nhất mà robot cần thực hiện

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Tin học lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap