Đề thi hsg duyên hải và đồng bằng bắc bộ môn Tin học năm 2016 - khối 11 - đề đề xuất của trường chuyên Chu Văn An  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi hsg duyên hải và đồng bằng bắc bộ môn Tin học năm 2016 - khối 11 - đề đề xuất của trường chuyên Chu Văn An có 3 bài: bài 1 là số đặc biệt, bài 2 là tìm chìa khóa, bài 3 là xây dựng đường. Các bạn tham khảo miễn phí.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
ĐỀ XUẤT ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI
TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN KHU VỰC DUYÊN HẢI – ĐBBB 2016
Môn: Tin học – Lớp 11
----------------------------

Tổng quan đề thi có 3 bài: bài 1 là số đặc biệt, bài 2 là tìm chìa khóa, bài 3 là xây dựng đường.
Chú ý: Dấu '*' được thay thế bởi PAS hoặc CPP của ngôn ngữ lập trình tương ứng là
Pascal hoặc C.
Hãy lập trình giải các bài toán sau:

Bài 1: Số đặc biệt
Một số nguyên dương M được gọi là một số đặc biệt nếu nó thỏa mãn: Tổng các chữ số
của M bằng tổng các chữ số của các thừa số nguyên tố là tích của M. Chẳng hạn như số
4937775 là một số đặc biệt vì:
4937775 = 3 . 5 . 5 . 65837
Ta có: 4 + 9 + 3 + 7 + 7 + 7 + 5 = 42
Và: 3 + 5 + 5 + 6 + 5 + 8 + 3 + 7 = 42
Yêu cầu: Cho trước một số nguyên dương N. Tìm số đặc biệt nhỏ nhất lớn hơn N.
Dữ liệu vào: Từ file văn bản SODB.INP
9
Gồm duy nhất 1 dòng là 1 số nguyên dương N (N< 10 )
Kết quả: Ghi ra file văn bản SODB.OUT
Gồm duy nhất 1 dòng là 1 số đặc biệt nhỏ nhất lớn hơn N

Ràng buộc:
- Có 30% số test ứng với 50% số điểm của bài có n<=10.
- Có 30% số test ứng với 30% số điểm của bài có 10

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Tin học lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap