Đề thi chọn HSG tỉnh Đắc Nông lần 2 năm 2015 - file word  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi chọn HSG tỉnh Đắc Nông lần 2 năm 2015 là đề thi có 3 bài: mật mã tọa độ, Đổi tiền, Bảo tàng.

Hãy lập trình giải các bài toán sau:

Câu 1. (6,0 điểm) Mật thư tọa độ.

Trong một kỳ hội trại của trường Z, anh phụ trách viết một bảng chữ cái có kích thước tùy ý (5<n, m <100) chứa nội dung là các chữ được xếp không theo thứ tự thậm chí các ký tự lặp lại và có cả ký tự số. Anh phụ trách đưa ra một tờ giấy trong đó chứa các tọa độ (x,y) để các em giải. Cách giải là chiếu theo tọa độ ngang và dọc để tìm ra chữ cái ứng với vị trí (x,y).

Dữ liệu vào: lấy từ file văn bản MATTHU.INP

  • - Dòng đầu tiên chứa 3 số n, m, s (n dòng, m cột, s là số tọa độ).
  • - N dòng tiếp theo mỗi dòng chứa m ký tự của bảng, mỗi ký tự được cách nhau bởi dấu cách.
  • - S dòng sau ghi tọa độ của mật thư x, y cách nhau bởi dấu cách.

Kết quả: ghi ra file  MATTHU.OUT

    Ghi ra  S ký tự tương ứng với S tọa độ mật thư

Câu 2. (7,0 điểm) Đổi tiền

Bạn được cho một tập hợp các mệnh giá tiền. Tập hợp luôn chứa phần tử mang giá trị 1. Mỗi mệnh giá có vô hạn các đồng tiền mang mệnh giá đó. Cho số tiền S, hãy tìm cách đổi S thành ít đồng tiền nhất, sao cho mỗi đồng tiền có mệnh giá thuộc vào tập hợp đã cho.

Dữ liệu vào: Từ tệp DOITIEN.INP gồm:

- Dòng 1: Số nguyên dương N (số phần tử của tập hợp mệnh giá tiền) (1<=N<=500).

- Dòng 2: Số nguyên dương S (số tiền cần đổi) (1<=S<=109).

- Các dòng tiếp theo: Mỗi dòng ghi một số nguyên biểu thị mệnh giá của các phần tử trong tập hợp (giá trị không vượt quá 1000).

Dữ liệu ra: ghi vào tệp DOITIEN.OUT gồm một số nguyên duy nhất là số đồng tiền ít nhất có thể đổi được.

Câu 3. (7,0 điểm) Bảo tàng.

Một đoàn học sinh giỏi tỉnh Đăk Nông được đi tham quan Viện Bảo Tàng Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12. Viện Bảo Tàng có N phòng được đánh số từ 1, 2, …, N  và một mạng lưới gồm M hành lang nối các phòng với nhau. Trong các phòng có phòng số Q ( 1 ≤ Q ≤ N) là trưng bày các hình ảnh về tình yêu của Bác Hồ đối với thiếu niên nhi đồng. Để tăng thêm ý nghĩa và hiệu quả của chuyến tham quan, Ban tổ chức quyết định dẫn đoàn tham quan đi từ phòng P (1<=P<=Q<=N) đến đích là phòng Q sao cho đoàn đi được khắp các phòng, mỗi phòng qua một lần. Em hãy lập trình giúp Ban tổ chức tìm ra hành trình trên.

Dữ liệu vào: Từ tệp BAOTANG.INP gồm:

- Dòng 1: Ghi 3 số N, P và Q.

- Dòng 2: Ghi số M.

- Trong M dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi 2 số i, j (1<=i, j<=N, i¹j). Nghĩa là có hành lang nối 2 phòng i, j.

Dữ liệu ra: ghi vào tệp BAOTANG.OUT gồm:

- Dòng đầu tiên: Nếu hành trình thỏa mãn yêu cầu của ban tổ chức thì ghi “có đường đi”, ngược lại ghi “không có đường đi”.

- Dòng thứ hai: Ghi ra hành trình đi qua các phòng (Gồm cả P và Q).

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Tin học lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap