Đề môn Tin học khối 11 kì thi hsg các trường THPT chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng bắc bộ năm 2016   (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi chính thức kì thi hsg các trường THPT chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng bắc bộ năm 2016. Đề gồm 3 bài, bài 1: phương trình, bài 2 Hát giao duyên, bài 3: Nguyên tố cùng nhau. Mời các bạn tham khảo

Đề môn Tin học khối 11 kì thi hsg các trường THPT
chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng bắc bộ năm 2016 

Bài 1. Phương trình
TAS là trung tâm nghiên cứu tìm hiểu về Trái Đất. Nhờ hệ thống quan sát Trái Đất, trung tâm đẩy mạnh nghiên cứu ngành Vật lý Thái dương học, khám phá các thiên thể trong khắp Hệ Mặt trời và nghiên cứu các chủ đề liên quan đến Vật lý Thiên văn. Là một nhân viên mới của TAS, nhiệm vụ đầu tiên mà Hiếu được giao là giải quyết một bài toán nhỏ trong điều khiển tên lửa, cụ thể bài toán
Cho hai số nguyên dương 𝑎 , 𝑏 , giải phương trình nghiệm nguyên dương
Nhanh chóng tìm được lời giải đẹp của bài toán, để chứng minh năng lực của mình với đồng nghiệp, Hiếu đã lập trình đếm số lượng nghiệm của phương trình. Bạn hãy giúp Hiếu lập trình kiểm tra lại số lượng nghiệm của bài toán.
Yêu cầu: Cho 𝑎, 𝑏, hãy lập trình đếm số nghiệm nguyên dương của phương trình.
Dữ liệu: Vào từ file văn bản EQUA.INP:
- Dòng đầu chứa số nguyên T là số bộ dữ liệu;
- T dòng sau, mỗi dòng chứa hai số nguyên dương 𝑎 , 𝑏 cách nhau bởi dấu cách.
Kết quả: Ghi ra file văn bản EQUA.OUT gồm T dòng, mỗi dòng là số lượng nghiệm của phương trình tương ứng với bộ dữ liệu vào.
Ràng buộc:
Có 25% số test ứng với 25% số điểm của bài có 𝑎 , 𝑏 ≤ 10 ; 𝑇 = 1;
Có 25% số test ứng với 25% số điểm của bài có 𝑎 , 𝑏 ≤ 10 ; 𝑇 ≤ 10;
Có 25% số test khác ứng với 25% số điểm của bài 𝑎 , 𝑏 ≤ 10 ; 𝑇 ≤ 100;
Có 25% số test khác ứng với 25% số điểm còn lại của bài có 𝑎 , 𝑏 ≤ 10 ; 𝑇 ≤ 10 .

Bài 2. Hát giao duyên
Lễ hội “Hát giao duyên” được tổ chức hàng năm ở nhiều vùng quê. Năm nay, Hiếu được tham gia tổ chức lễ hội ở quê hương mình. Có m chàng trai và n cô gái đăng ký tham gia lễ hội, mỗi người đăng ký hát một bài hát. Chàng trai thứ i đăng ký hát bài có mã số a (i = 1, 2,…, i m), cô gái thứ j đăng ký hát bài có mã số b (j = 1, 2, …, n). Sau khi thu thập đầy đủ thông tin j đăng ký, Hiếu cần giúp Ban tổ chức sắp xếp các chàng trai và các cô gái thành các cặp biểu diễn, mỗi cặp gồm một chàng trai và một cô gái, mỗi người đăng ký một bài hát khác nhau.
Mỗi chàng trai và mỗi cô gái chỉ thuộc không quá một cặp biểu diễn. Lễ hội sẽ càng vui và
hấp dẫn nếu có được càng nhiều cặp biểu diễn.
Yêu cầu: Cho a , a ,…, a và b , b ,…, b , hãy giúp Hiếu sắp xếp để có nhiều cặp biểu diễn

nhất thỏa mãn điều kiện đặt ra.
Dữ liệu: Vào từ file văn bản LOVESONG.INP:
Dòng thứ nhất chứa hai số nguyên dương m, n;
Dòng thứ hai chứa m số nguyên dương a , a ,…, a (1 ≤ a , a ,…, a ≤ 10000);
Dòng thứ ba chứa n số nguyên dương b , b ,…, b (1 ≤ b , b ,…, b ≤ 10000).
Hai số liên tiếp trên cùng dòng được ghi cách nhau bởi dấu cách.
Kết quả: Ghi ra file văn bản LOVESONG.OUT:

Dòng đầu tiên ghi một số nguyên k là số lượng cặp biểu diễn nhiều nhất xếp được thỏa
mãn điều kiện đặt ra.
Dòng thứ r trong k dòng tiếp theo mô tả cặp biểu diễn thứ r, dòng chứa hai số nguyên
dương i và j có nghĩa là chàng trai i ghép cặp với cô gái j .

Ràng buộc:

Có 30% số test ứng với 30% số điểm có m, n ≤ 10;
Có 30% số test khác ứng với 30% số điểm có m, n ≤ 100;
Có 40% số test còn lại ứng với 40% số điểm có m, n ≤ 10000.

Bài 3. Nguyên tố cùng nhau
Sau khi tham gia tổ chức lễ hội làng quê, Hiếu lại quay trở phòng nghiên cứu TAS và đã tìm thấy cho mình một lĩnh vực nghiên cứu mới, đó là kĩ thuật mật mã và an toàn thông tin. Hiếu mong muốn sẽ xây dựng được một phương thức mã hoá thông tin mới có độ an toàn gần như tuyệt đối. Phương thức mã hoá này được phát triển dựa trên ý tưởng về tập hợp các số nguyên tố cùng nhau. Bước đầu tiên của nghiên cứu là: “Từ một tập hợp các số nguyên dương 𝑆 , Hiếu muốn chọn ra một tập con 𝑆 ′ có số phần tử nhiều nhất sao cho hai số bất kì trong tập con 𝑆 ′ luôn nguyên tố cùng nhau”.
Bạn hãy lập trình giúp Hiếu giải quyết vấn đề đơn giản này để Hiếu tập trung làm những phần việc quan trọng hơn.
Dữ liệu: Vào từ file văn bản COPRIME.INP:
- Dòng đầu tiên ghi số một số nguyên 𝑛 là số lượng các số thuộc tập hợp 𝑆 ;
- Dòng thứ 𝑖 trong n dòng tiếp theo ghi một số nguyên dương là số thứ 𝑖 của 𝑆 .
Kết quả: Ghi ra file văn bản COPRIME.OUT một số nguyên là kích thước lớn nhất của tập
con 𝑆 ’ của 𝑆 mà hai số bất kì thuộc 𝑆 ′ nguyên tố cùng nhau.

Ràng buộc:

Có số test ứng với số điểm thỏa mãn: các số thuộc tập không vượt quá 20.
Có số test khác ứng với số điểm thỏa mãn: các số thuộc tập không vượt quá 100.
Có số test còn lại ứng với số điểm thỏa mãn: các số thuộc tập không vượt quá 5000.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Tin học lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap