Đề thi hsg duyên hải và đồng bằng bắc bộ môn Tin học năm 2016 - khối 10 - đề đề xuất của trường chuyên Chu Văn An   (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi hsg duyên hải và đồng bằng bắc bộ môn Tin học năm 2016 - khối 10 - đề đề xuất của trường chuyên Chu Văn An là đề thi gồm 3 bài, bài 1: bọ số Pitago, bài 2: tính toán số hữu tỷ, bài 3: đường đi trên lưới.

Đề thi hsg duyên hải và đồng bằng bắc bộ môn Tin học năm 2016 -  khối 10 - đề đề xuất của trường chuyên Chu Văn An 

Bài 1: Bộ số Pitago
Cho dãy số nguyên dương gồm n phần tử a1, a2, ..., an (0<ai<=10000, n<=10000) các số đôi một khác nhau
Yêu cầu: Đếm xem có bao nhiêu bộ 3 số (ai, ajak) thỏa mãn ai2=aj2+ak2, bộ 3 số này gọi là bộ ba Pitago (với i, j, k đôi một khác nhau)
Dữ liệu vào file BAI1.INP dòng đầu là số n; dòng tiếp theo là n số của dãy đã cho.
Kết quả ra file BAI1.OUT: Ghi ra số lượng bộ 3 số Pitago, nếu không có bộ số nào ghi ra 0

BAI1.INP BAI1.OUT
5
5 7 4 3 8
1

Ràng buộc:
- Có 30% số test với 30% số điểm của bài có n <=100
- Có 30% số test với 30% số điểm của bài có 100<= n <=1000
- Có 40% số test với 40% số điểm của bài có 1000<=n <=10000

Bài 2: Tính toán số hữu tỷ
Viết chương trình thực hiện các công việc sau: Cho một xâu tối đa 10.000 ký tự, bao gồm các chữ số và các dấu +, -, *, :, / (biểu diễn một phân số dưới dạng 2 số nguyên dương có giá trị không quá 109)
Yêu cầu: hãy thục hiện tính toán biểu thức đã cho, kết quả là một phân số tối giản
Dữ liệu vào file BAI2.INP: Gồm 1 dòng ghi biểu thức cần tính toán.
Dữ liệu ra file BAI2.OUT: Gồm một sòng ghi biểu thức kết quả
Ví dụ

BAI2.INP BAI2.OUT
1/3+3/7*6/5-4/9:5/2 211/315

 

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Tin học lớp Lớp 10
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap