Đề kì thi hsg các trường THPT chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng bắc bộ môn Tin học - khối 10 - năm 2016 - Đề đề xuất của trường chuyên Bắc Ninh  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề kì thi hsg các trường THPT chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng bắc bộ môn Tin học - khối 10 - năm 2016 - Đề đề xuất của trường chuyên Bắc Ninh là để thi có 3 bài thời gian làm bài là 180 phút. Các ban học sinh có thể xem và tải đề thi về tham khảo.

Đề kì thi hsg các trường THPT
chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng bắc bộ
môn Tin học - khối 10 - năm 2016
Đề đề xuất của trường chuyên Bắc Ninh

Bài 1: (BAI1.PAS)
Trong kì thi chọn học sinh giỏi, các học sinh tham gia thi được chia thành N nhóm, nhóm thứ i có S ( 1 ≤ 𝑆 ≤ 4 ) bạn, nhà trường cần chuẩn bị những chiếc bàn cho cuộc thi, mỗi bàn có thể chứa tối đa 4 bạn học sinh.
Yêu cầu: BTC cuộc thi cần ít nhất bao nhiêu chiếc bàn để có thể sắp cho đủ các nhóm học sinh với điều kiện các bạn trong cùng nhóm phải ngồi cùng bàn (một bàn có thể có nhiều hơn 1 nhóm).
Dữ liệu: vào từ file văn bản BAI1.INP gồm 2 dòng:
- Dòng đầu chứ số nguyên n (1 ≤ n ≤ 10 ) - số lượng các nhóm học sinh
- Dòng số 2 chứa dãy số nguyên s , s , ..., s (1 ≤ s ≤ 4). Các số nguyên cách nhau bởi dấu cách với s là số học sinh trong nhóm thứ i.
Kết quả: ghi ra file văn bản BAI1.OUT một số nguyên duy nhất – là số lượng tối thiểu chiếc bàn cần chuẩn bị.

Bài 2: (BAI2.PAS)
Giải thưởng nhà trường chuẩn bị để thưởng cho các học sinh đạt thành tích cao trong kì thi học sinh giỏi được đặt trong những chiếc hộp có kích thước khác nhau. Thầy giáo X có nhiệm vụ chuẩn bị các hộp quà như thế. Thầy có N hộp quà, các hộp quà đước đánh số từ 1 tới n, mỗi hộp quà có kích thước được biểu diễn bằng một số nguyên ai. Thầy có thể lồng hộp quà thứ i vào hộp quà thứ j nếu như hộp quà thứ i đang rỗng và ai+k<=aj với k là một số nguyên dương cho trước. Bằng cách lồng các hộp quà vào nhau theo cách như vậy, thầy giáo sẽ chỉ cần tìm chỗ để vừa chiếc hộp ngoài cùng (là chiếc hộp không nằm trong bất kì cái hộp nào khác) vì phòng của thầy rất nhỏ.
Yêu cầu: Hãy giúp thầy giáo lồng các hộp quà vào nhau sao cho tổng kích thước các hộp ngoài
cùng là nhỏ nhất?
Dữ liệu: vào từ tệp BAI2.INP gồm 2 dòng:
- Dòng 1 chứa hai số nguyên dương n ≤ 10 ; k ≤ 10 cách nhau một khoảng trắng.
- Dòng 2 chứa n số nguyên dương, mỗi số cách nhau một khoảng trắng
thể hiện kích thước hộp quà.
Kết quả: ghi lên tệp BAI2.OUT một số nguyên duy nhất là tổng kích thước các hộp ngoài cùng theo phương án tìm được.

Bài 3: (BAI3.PAS)
Trong buổi tổng kết trao thưởng, hội cha mẹ học sinh có quà riêng dành tặng cho các học sinh nhằm động viên khuyến khích các học sinh say mê khoa học và đạt thành tích cao trong học tập. Quà của hội gồm có 2 loại: loại 1 và loại 2. Thầy giáo X cần phải chia các em tham gia thi thành hai đội đội 1 (được nhận quà loại 1) và đội 2 (được nhận quà loại 2) sao cho thật công bằng, với tiêu chí như sau:
1. Số lượng thành viên của hai nhóm chênh lệch nhau không quá 1.
2. Sự chênh lệch giữa tổng điểm các môn của các thành viên trong mỗi nhóm là ít nhất.
Dữ liệu: vào từ file văn bản BAI3.INP
- Dòng đầu của mỗi test là một số nguyên dương N (2 ≤ N ≤ 100) cho biết số lượng học sinh trong lớp
- N dòng tiếp theo cho biết tổng điểm của từng học sinh, tổng điểm của mỗi học sinh có giá trị trong khoảng [1..500]
Kết quả: ghi lên file văn bản BAI3.OUT Một dòng duy nhất là hai số nguyên được sắp không giảm thể hiện tổng điểm của các thành viên của hai nhóm.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Tin học lớp Lớp 10
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap