Đề kì thi hsg các trường THPT chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng bắc bộ môn Tin học - khối 10 - năm 2016 - Đề đề xuất của trường chuyên Bắc Giang  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là đề thi đề xuất của trường chuyên Bắc Giang tham dự kì thi thi hsg các trường THPT chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng bắc bộ năm 2016. Đề gồm 3 bài, bài 1: Tổng chẵn lớn nhất, bài 2: Hành trình rẻ nhất, bài 3: Điểm thưởng. Mời các bạn tham khảo.

Đề kì thi hsg các trường THPT chuyên
khu vực duyên hải và đồng bằng bắc bộ
môn
Tin học - khối 10 - năm 2016 
Đề đề xuất của trường chuyên Bắc Giang

Bài 1 (6đ) Tổng chẵn lớn nhất
Cho lưới HCN gồm M hàng đánh số từ 1 đến M, N cột đánh số từ 1 đến N, giao cửa hàng i cột j chứa số nguyên dương Aij. Từ ô (i,j) chỉ có thể di chuyển đến các ô (i,j+1) và (i+1,j). Giá trị của lưới là tổng giá trị các ô là số chẵn thuộc một đường đi từ ô (1,1) đến ô (M,N).
Yêu cầu: Xác định giá trị lớn nhất của lưới.
Giới hạn:
- M, N ≤ 1000;
- Aij ≤ 10^9.

Input: Dòng 1 chứa 2 số M và N, M dòng sau mỗi dòng chứa N số nguyên dương
thể hiện dữ liệu của lưới HCN.
Output: Ghi số nguyên là theo yêu cầu của bài toán

MAXSUME.INP
2 3
2 3 4
3 2 2

MAXSUME.INP
8

Bài 2 (7đ): Hành trình rẻ nhất 

Có N thành phố và một mạng lưới giao thông nối giữa các thành phố với nhau bằng đường 2 chiều với chi phí được mô tả bởi ma trận C[1..N, 1..N]. Một người du lịch xuất phát từ thành phố 1 muốn đi thăm tất cả các thành phố, mỗi thành phố đúng 1 lần và quay trở lại đúng thành phố 1.
Yêu cầu: Hãy chỉ ra một hành trình với chi phí ít nhất. TSP.INP
Input: Dòng 1 chứa số N (1<n20). N dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm N số mô tả mảng C (0<Cij1000);i,j=1...N)
Output: Ghi số nguyên duy nhất là chi phí ít nhất của hành trình: 
Chú ý: 
- Subtask 1: N10 với 50% điểm.
- Subtask 2: N15 với 80% điểm.
- Subtask 3: N20 với 100% điểm.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Tin học lớp Lớp 10
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap