200 câu trắc nghiệm môn tiếng anh về trọng âm dành cho học sinh THCS  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là 200 câu trắc nghiệm môn tiếng anh về trọng âm dành cho học sinh THCS. Mời các bạn tải về tham khảo.
1 A. adorable B. ability C. impossible D. entertainment
2 A. engineer B. corporate C. difficult D. different
3 A. popular B. position C. horrible D. positive
4 A. selfish B. correct C. purpose D. surface
5 A. permission B. computer C. million D. perfection
6 A. scholarship B. negative C. develop D. purposeful
7 A. ability B. acceptable C. education D. hilarious
8 A. document B. comedian C. perspective D. location
9 A. provide B. product C. promote D. profess
10 A. different B. regular C. achieving D. property

 

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Tiếng Anh lớp THCS
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap