Tuyển tập 200 bài tập ngữ pháp tiếng anh lớp 12 - Phần 2  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Phần 2 - Tuyển tập 200 bài tập ngữ pháp tiếng anh lớp 12 gồm có 100 bài tập trắc nghiệm cuối cùng. Tài liệu giúp các bạn ôn luyện tốt môn tiếng anh lớp 12. Mời các bạn xem trực tuyến 3 trong tổng số 74 trang của tài liệu, các bạn cớ thể tải đầy đủ về tham khảo nhé.

101 like / liked + gerund
PEG 295
(a) A (in tones of sympathy): You have to make beds, I suppose.
B (cheerfully): Yes, but I like making beds!
Twenty years later, Susan's children have left home, her husband has retired and they can
afford some help in house and garden. Her friend reminds her of her former busy life.
(b) A: You had to make beds, I suppose.
B: Yes, but I liked making beds!
This exercise could also be done with (c) don't/didn't mind or (d) enjoy/enjoyed.
(a) You have to ... I suppose. (b) You had to ... I suppose.

1. do housework, 1. do housework,
2. live economically, 2. live economically,
3. shop around, etc.
4. look after the children,
5. mend their clothes,
6. take them to school,
7. help them with their homework,
8. read to them,
9. answer their questions,
10.attend their school concerts,
11.watch them play football,
12.go swimming with them,
13.give children's parties,
14.meet your husband at the station, (Use my.)
15.listen to your husband's office stories, (Use my.)
16.entertain your husband's colleagues, (Use my.)
17.iron shirts,
18.knit pullovers,
19.weed the garden,
20.cut the grass,

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Tiếng Anh lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap