Tuyển tập 200 bài tập ngữ pháp tiếng anh lớp 12 - Phần 1  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Phần 1 - Tuyển tập 200 bài tập ngữ pháp tiếng anh lớp 12 gồm có 100 bài tập trắc nghiệm đầu tiên. Tài liệu giúp các bạn ôn luyện tốt môn tiếng anh lớp 12. Mời các bạn xem trực tuyến 3 trong tổng số 69 trang của tài liệu, các bạn cớ thể tải đầy đủ về tham khảo nhé.

1 Auxiliary verbs: short answers (01)
(a) Affirmative (b) Negative
A: Were you here yesterday? A: Were you here yesterday?
B: Yes, I was. B: No, I wasn't.
A: Did Ann meet Jack? A: Did Ann meet Jack?
B: Yes, she did. B: No, she didn't.
For convenience, treat you as singular, e.g.
A: Are you ready?
B: Yes, I am.
But you and Tom or you both must of course be answered with we, e.g.
A: Are you and Tom ready?
B: Yes, we are.

1. Are you both going away next weekend?
2. Did you go away last weekend?
3. Can Tom drive a car?
4. Has he got a licence?
5. Will Ann be here tomorrow?
6. Could you wait half an hour?
7. Were they late?
8. Did Bill get a lift?
9. Would he like to work abroad?
10.Must you go? (For negative answer use needn't.)
11.Is he getting on well?
12.Were they waiting for the bus?
13.Had they missed their usual bus?
14.Is he over twenty-one?
15.Does he usually go by air?
16.Have you ever fallen off a horse?
17.Was he injured in the accident?
18.Did he blame the other driver?
19.Will she be back by four?
20.Need you tell him? (For affirmative answer use must.)

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Tiếng Anh lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap