Ôn tập kiến thức ngữ pháp cả đời học tiếng anh  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Ôn tập kiến thức ngữ pháp cả đời học tiếng anh là tài liệu kiến thức ôn lại ngữ pháp tiếng anh mà các bạn đã học giúp các bạn nhớ mãi kiến thức này. Các vấn đề được đề cập như: Quán từ không xác định, quán từ xác định, sở hữu cách... Các bạn có thể xem trực tuyến 3 trong 31 trang của tài liệu, Mời các bạn tải đầy đủ tài liệu về tham khảo nhé.

Một câu trong tiếng anh gồm các thành phần sau đây

SUBJECT - VERB AS PREDICATE - COMPLEMENT - MODIFIER

SUBJECT có thể là một động từ nguyên thể, một VERB_ING, một đại từ, song nhiều nhất vẫn là một danh từ. Chúng bao giờ cũng đứng đầu câu, làm chủ ngữ và quyết định việc cia động từ. Vì là danh từ nên chúng liên quan đến những vấn đề sau
- Danh từ đếm được: Dùng được với số đếm, do đó nó có hình thái số ít số nhiều. Nó dùng được với a hay với the.

- Danh từ không đếm được: Không dùng được số đếm, do đó nó không dùng hình thái số ít, số nhiều. Nó không thể dùng được với "a", Còn "the" chỉ trong một số trường hợp đặc biệt.
- Một danh từ đếm được có hình thái số nhiều đặc biệt
- Một danh từ đếm được có dạng số ít/ số nhiều như nhau chỉ phân biệt bằng có "a" hoặc không có "a" 
- Một số các danh từ không đếm được như food, mead, money, sand, water... đôi khi được dùng như các danh từ số nhiều để chỉ các dạng, loại khác nhau của danh từ đó.
- Danh từ "time" nếu dùng với nghĩa "thời gian" là dung đếm được nhưng kia dùng với nghĩa là "thời đại" hay "số lần" là danh từ đếm được.
- Một số từ không đếm được nên biết: 
sand*, food*, water*, money*, news, measles, soap, mumps, informatin, economics,physics, air, mathematics, polics, homework.
- Việc xác định dánh từ đếm được và không đếm được là hết sức quan trọng và thường là bước cơ bản mở đầu cho các bài  nghe/ ngữ pháp của TOEFL.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Tiếng Anh lớp Lớp 12
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap