Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Tiếng anh lớp 11 năm 2016 - đề chính thức  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Tiếng anh lớp 11 năm 2016 là đề chính thức có thời gian làm bài. Đề thi giúp ích cho các bạn học sinh nghe đọc hiểu về ngữ pháp tiếng anh. các bạn học sinh tải về tham khảo nhé.

KỲ THI HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHU VỰC DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ
LẦN THỨ IX, NĂM HỌC 2015 – 2016
ĐỀ THI MÔN: TIẾNG ANH 11
Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 23/4/2016
(Thí sinh viết câu trả lời vào bảng cho sẵn trong đề)
HƯỚNG DẪN PHẦN THI NGHE HIỂU
Bài nghe gồm 3 phần, phần 1 thí sinh được nghe một lần, phần 2 và 3 thí sinh được nghe 2 lần, mỗi lần cách nhau 15 giây, mở đầu và kết thúc mỗi phần nghe có tín hiệu.
Mở đầu và kết thúc bài nghe có tín hiệu nhạc. Thí sinh có 03 phút để hoàn chỉnh bài nghe.
Mọi hướng dẫn cho thí sinh (bằng tiếng Anh) đã có trong bài nghe.
I. LISTENING ( 50 pts)
Part one. Questions 1-6
Complete the table using NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER for each answer.
Hostel Price Facilities Extras
East Coast Backpackers Example
Bunkhouse $ 5.90 / night Cabins at $ 1.00 / night or 1................ with air conditioning
3 package Emu Park Hostel Weekly cost to share room
4.Rooms overlooking beach have
5. Good for
Questions 7-10
Complete the notes using NO MORE THAN THREE WORDS for each answer.
East Coast Backpackers' Hostel address: 7. .................................................................... Road.
Bus will have words 8. ................................................................... written on the front.
Computer access costs 9 ..........................................................................
Shop stocks things like 10. .....................................and .............................................
Your answers
Part 2. For questions 1-5, you will hear part of a radio discussion about iris recognition system. Decide whether following statements are True (T) or False (F).
11.___ Jim says that the idea behind iris recognition systems (IRS) was thought of many years ago.
12.___ Jim believes that iris recognition machines will be adopted on a large scale chiefly because they can be depended on.
13. ___ Iris recognition machines were used at a school to improve efficiency at a school canteen.
14.___ Jim feels that people who object to iris recognition machines regard them as a threat to personal freedom. 15.___ According to Jim, reduced expenses will convince government to adopt iris recognition system.
Part 3: You will hear someone called Kate Charters describing her career. For questions 16 - 25, complete the sentences
Kate’s first job involved selling (16) __________by phone.
Three years later, she started working for a company called (17)_________.
When she joined Visnews, she first worked in the company’s (18)__________.
The videos made by Visnews were (19)__________on topics of special interest.
The videos made by Visnews were sold in shops and by (20) _________methods.
At Castle Communications, one ‘side deal’ involved holding a (21) _______at a theme park.
She returned to Visnews and is currently in charge of its (22) ___________
Kate’s present job involves providing companies with the services of (23)__________ well as with certain (24)____________ Throughout her career, she has been given valuable assistance by someone who is employed by a (25)_____________

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Tiếng Anh lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap