Bài tập ôn tập kiểm tra tiếng Anh 11 học kì 2  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Bài tập ôn tập kiểm tra tiếng Anh 11 học kì 2 là tài liệu trắc nghiệm tiếng anh giúp học sinh luyện tốt từ bài 9 đến bài 16. Các dạng như: Phonetic, Stress, Vocabulary, Word form. Các bạn tham khảo nhé.

I. PHONETIC

1A. streets                  
B. phones                   
C. books                     
D. makes

2A. cities                    
B. satellites                 
C. series                      
D. workers

3A. develops              
B. takes                      
C. laughs                    
D. volumes

4A. phones                 
B. streets                    
C. books                     
D. makes

5A. intended
B. engaged
C. phoned                  
D. enabled

67A. married              
B. sniffed                   
C. booked                  
D. coughed

8A. smiled                  
B. denied                   
C. divorced                
D. agreed

9A. planned               
B. developed              
C. valued                    
D. recognized

10A. approved           
B. answered               
C. amused                  
D. uttered

II STRESS

III Vocabulary

IV WORD FORM

 

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Tiếng Anh lớp Lớp 11
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap