Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Tiếng anh lớp 10 năm 2016 - đề chính thức  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi duyên hải đồng bằng bắc bộ môn Tiếng anh lớp 10 năm 2016 là đề chính thức có thời gian làm bài là 180 phút. Đề thi giúp học sinh nghe, đọc, hiểu về từ vựng và ngữ pháp tiếng anh. các bạn học sinh tải về tham khảo nhé.

KỲ THI HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHU VỰC DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ
LẦN THỨ IX, NĂM HỌC 2015 – 2016
ĐỀ THI MÔN: TIẾNG ANH 10
Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 23/4/2016
(Thí sinh viết câu trả lời vào bảng cho sẵn trong đề)
Điểm Giám khảo 1 Giám khảo 2 Số phách
Bằng số Bằng chữ
A. LISTENING (40 points):
HƯỚNG DẪN PHẦN THI NGHE HIỂU
Bài nghe gồm 3 phần, mỗi phần được nghe 2 lần, mở đầu và kết thúc mỗi phần nghe có tín hiệu.
Mở đầu và kết thúc phần nghe có tín hiệu nhạc.
Mọi hướng dẫn cho thí sinh ( bằng tiếng Anh) đã có trong bài nghe.
Part 1: You will hear a boy called Ben giving a presentation to his class about a one-day environmental project he took part in. For questions 1-10, complete the sentences. Write NO MORE THAN TWO WORDS for each answer in the corresponding numbered boxes.
BEN’S ENVIRONMENTAL DAY
- A company called (1)_____________ organized the project.
- Ben worked on the project with two of his (2) _____________.
- Most of the people in Ben’s team came from (3) _____________and were teenagers.
- Many of them were planning to study (4) _____________at university.
- Ben’s team was working on the (5) _____________coast.
- Ben found the task much more (6) _____________than he expected.
- Ben was surprised to learn that rubbish kills more than a million (7) _______every year.
- One problem is that turtles think that plastics bags are (8) _______, their favourite food.
- Ben says he is now keen for everyone to (9) _____________all they can. - Ben says that the January Day next year will be devoted to cleaning up (10) _________.
Part 2: You will hear a man called Dan Pearman talking on the radio about Pedal Power - a UK charity which sends bicycles to developing countries. Listen and decide if the following sentences are True (T) or False (F). Write your answers in the corresponding numbered boxes.
1. In 1993 Dan Pearman went to Ecuador as part of his studies.
2. Dan’s neighbour was successful in business because he found it easy to reach customers.
3. Dan says charities rely on getting enough bicycles to send regularly.
4. The town of Rivas has almost as many bikes as Amsterdam.
5. In August 2000, the charity was criticised in the British media.
Part 3: You will hear two students talking about their presentations at university. For each of the following questions, choose the option which fits best to what you hear. You will listen to the recording twice.
1. Sarah felt nervous because____.
A. too many people were watching her.
B. she doesn’t like Professor Stone.
C. she realized the professor would be taking notes.
2. Sarah thought that Charlie’s main weakness was _____.
A. his Power Point presentation.
B. the accompanying music.
C. the speech itself.
3. Charlie feels that he can improve if he _______.
A. spends more time on his visuals.
B. provides more examples.
C. reduces the length of his speech by two minutes.
4. Sarah is worried about her written work because ______.
A. her essays are too long.
B. she feels her grades are low.
C. she hasn’t done enough essays.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Tiếng Anh lớp Lớp 10
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap