Đề thi học kỳ II môn tiếng Anh năm học 2016 - 2017  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đề thi học kỳ II môn tiếng Anh năm học 2016 - 2017 là đề thi của một trường THPT thì ngày 6/4/2017. Thời gian thi là 60 phút gồm có 8 bài như sau: LISTENING, PRONUNCIATION, Mark your answer to show the underlined part that needs correcting... Mời các bạn tham khảo nhé

I/ LISTENING.
1. Pele was born in Brazil in…………….
A. 1934
B. 1938
C. 1940
D. 1943

2. He joined a………………. in 1956.
A. Brazilian football club
B. Brazilian company
C. Brazilian high school
D. Brazilian music band

3. He led his team to the first world club championship in …………
A. 1957
B. 1958
C. 1959
D. 1962

4. He scored 1,200th goal by ………..…
A. 1965
B. 1969
C. 1974
D. 1976

5. He……………..in 1977.
A. Died
B. retired
C. got married
D. Became a singer

II. PRONUNCIATION
III. Mark your answer to show the underlined part that needs correcting
IV. Mark your answer to indicate the correct answer to each of the following questions
V. GIVE THE CORRECT PREPOSITION: “ in, on, up, for, off ”
...

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Tiếng Anh lớp Lớp 10
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap