Tổng hợp chuyên đề duyên hải 2019 môn Sinh học  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Gửi các thầy cô tổng hợp chuyên đề dự thi hội các trường chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng bắc bộ năm 2019 môn Sinh học. Tài liệu rất bổ ích để tham khảo làm tài liệu giảng dạy chuyên đề hay có thể tham khảo làm sáng kiến kinh nghiệm. Các bạn tải về rồi giải nén, có tất cả 25 tài liệu trong file nén.

PHẦN I: MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Ngày nay, xu hướng tích hợp đang được thực hiện trên nhiều bình diện, ở nhiều cấp độ trong quá trình phát triển các chương trình giáo dục. Chương trình được xây dựng theo quan điểm tích hợp, trước hết dựa trên quan điểm giáo dục nhằm phát triển năng lực người học (Rogier, 1996).

Một trong những chủ trương lớn của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục - đào tạo là xây dựng chương trình phổ thông theo hướng tích hợp các môn học. Vì vậy, việc vận dụng quan điểm tích hợp vào dạy học không chỉ là vấn đề cần thiết, mà còn là một thách thức đối với cả người dạy và người học.

Trong các cấp tổ chức sống thì quần thể là một cấp tổ chức đặc biệt. Quần thể vừa là tổ chức cơ sở, vừa là đơn vị sinh sản của loài. Bên cạnh đó, các nội dung liên quan đến quần thể được trình bày trong các chuyên đề: sinh thái học, di truyền học và cả tiến hóa. Vì vậy, việc hệ thống hóa lại các kiến thức về quần thể theo một logic nhất định là việc cần làm nhằm hình thành một cái nhìn tổng quát và đầy đủ về quần thể.

Từ những lí do trên, chúng tôi quyết định lựa chọn đề tài: “SINH HỌC QUẦN THỂ THEO HƯỚNG TÍCH HỢP”

2. Mục đích nghiên cứu

- Nghiên cứu về sinh thái học quần thể.

- Nghiên cứu về tiến hóa quần thể.

- Nghiên cứu về trạng thái cân bằng của quần thể và sự biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể dưới tác động của các nhân tố tiến hóa.

- Đưa ra một số bài tập vận dụng liên quan đến sinh thái học quần thể và tiến hóa quần thể.

3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu

3.1. Khách thể

- Học sinh lớp chuyên sinh.

- Học sinh trong đội tuyển học sinh giỏi cấp Tỉnh và cấp Quốc gia.

- Giáo viên dạy chuyên ở các trưởng THPT.

3.2. Đối tượng nghiên cứu

Hệ thống lý thuyết, câu hỏi và bài tập phần di truyền quần thể, sinh thái học quần thể và tiến hóa.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Tài liệu chuyên đề lớp Dành cho giáo viên
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap