Sáng kiến kinh nghiệm về một số phương pháp rèn đọc lớp 1 dành cho học sinh yếu  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Đây là Sáng kiến kinh nghiệm về một số phương pháp rèn đọc lớp 1 dành cho học sinh yếu.

Sáng kiến kinh nghiệm

Tên đề tài: Một số biện pháp rèn đọc cho học sinh yếu lớp 1.

Phần I: Mở đầu

I- Lý do chọn đề tài:

Trong cộng cuộc đổi mới giáo dục và thực hiện nghiêm túc chủ chương chính sách của đảng và nhà nước nói chung của ngành giáo dục nói riêng về việc nói không với tiêu cực và bệnh thành tích từ năm học 2006-2007 đã thể hiện rất rõ.Theo thống kê trên toàn quốc nói chung và của các trường tiểu học nói riêng đã có biết bao học sinh ở lại lớp và học sinh yếu kém ngồi nhầm chỗ. Học sinh bỏ học do quá yếu không theo học được . Điều đó khiến tôi rất trăn trở làm thế nào để nâng cao chất lượng học sinh yếu kém giúp học sinh nắm được kiến thức cơ bản ngay từ đầu lớp 1 bởi lớp 1 là nền móng cho sự phát triển của học sinh sau này với lớp 1 điều quan trọng nhất là đọc, viết được có đọc được tốt học sinh mới hiểu được nội dung văn bản và lên lớp trên học sinh mới học tốt được các môn học khác. Mà từ xưa các nhà trường nói chung trường TH-KQ nói riêng chỏ chú trọng tổ chức bồi dưỡng thêm cho học sinh giỏi mà chưa tổ chức phụ đạo riêng cho đối tượng học sinh yếu kém chính vì lẽ đó bản thân mỗi giáo viên chủ nhiệm phải có biện pháp để phụ đạo học sinh yếu của lớp mình. Vì vậy tôi đã chọn đề tài này

II - Cơ sở nghiên cứu – Đối tượng nghiên cứu

- Phạm vi và thời gian của đề tài: Đề tài này được áp dụng trong tất cả các giờ tiếng việt ở lớp 1. Trong thời gian 1 năm tại trường tiểu học Kim Quan -Thạch Thất - Hà Tây 3.

- Cơ sở nghiên cứu: Nghiên cứu các vấn đề có liên quan đến rèn đọc cho học sinh lớp 1

- Đề xuất 1 số biện pháp rèn đọc cho học sinh yếu lớp 1

- Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu về rèn đọc cho học sinh yếu lớp 1

- Các phương pháp nghiên cứu

+ Phương pháp điều tra

+ Phương pháp tổng kết kinh nghiệm

+ Phương pháp thực nghiệm khoa học giáo dục

+ Phương pháp nghiên cứu sản phẩm

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Tài liệu chuyên đề lớp Dành cho giáo viên
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap