Chuyên đề Vật lý - KHÍ THỰC VÀ CHUYỂN PHA  (Bấm vào liên kết phía dưới để tải xuống)

Vật lí phân tử và nhiệt học bắt đầu từ việc nghiên cứu quy luật chuyển động nhiệt của các phân tử. Trên cơ sở chuyển động nhiệt các phân tử đó, bằng phương pháp thống kê hoặc phương pháp nhiệt động người ta có thể nghiên cứu về trạng thái của tập hợp rất lớn các phân tử (gọi là hệ nhiệt động). Đặc trưng cho trạng thái của một hệ nhiệt động là các thông số trạng thái, quy luật về sự biến đổi các thông số này cho phép ta xác định được quy luật chuyển hoá năng lượng của hệ. Tuy nhiên việc tìm hiểu các quy luật biến đổi của các thông số này không hề đơn giản đặc biệt là khi khảo sát các khí thực bất kì cũng như các quá trình chuyển pha của chúng. Tài liệu là file word có 41 trang, bao gồm lí thuyết và bài tập vận dụng, mời các thầy cô tham khảo.

 

PHẦN MỞ ĐẦU

I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI

          Trong đề thi HSG QG và quốc tế ta thấy xuất hiện các bài toán về nhiệt học phân tử đề cập tới các vấn đề về khí thực và các quá trình chuyển pha. Mà hệ thông lí thuyết cũng như các bài tập tham khảo về phần này trong các tài liệu phổ thông là rất ít. Việc xây dựng hệ thống tài liệu tham khảo về lý thuyết và bài tập phần này là một điều rất cần đối với giáo viên dạy chuyên. Với lí do đó tôi hy vọng chuyên đề này sẽ giúp được phần nào đó hữu ích đối với các đồng chí dạy chuyên.

II. ĐỐI TƯỢNG, MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU

Khảo sát mô hình khí thực Van-đơ-Van và so sánh nó với tính chất của khí thực được xác định bằng thực nghiệm để thấy sự phù hợp của mô hình.

Qua mô hình khí thực tìm hiểu một số vấn đề về khí thực: Phương trình trạng thái, đường đẳng nhiệt, các quá trình chuyển pha, nội năng cũng như hiệu ứng Jun-Thomson.

Thiết lập hệ thống bài tập vận dụng phương trình trạng thái khí thực, qua đó phân biệt được khí thực và khí lý tưởng.

Tìm hiểu các bài toán về quá trình chuyển pha, vận dụng vào giải quyết các bài tập liên quan.

Tìm hiểu các bài toán về nội năng và hiệu ứng Jun-Thomson, vận dụng để giải quyết các bài tập liên quan.

 II. CẤU TRÚC ĐỀ TÀI

 Đề tài gồm 2 phần chính: Phần xây dựng lí thuyết các vấn đề và phần hệ thống bài tập vận dụng. Trong phần hệ thống bài tập chia thành những bài tập có hướng dẫn và những bài tập tự giải.

Tải xuống để xem tài liệu hoàn chỉnh - Chia sẻ cho bạn bè nếu trang web có ích với bạn!
Nguồn tài liệu:

Bạn cũng có thể quan tâm:

Bài tập môn Tài liệu chuyên đề lớp Dành cho giáo viên
Mời bạn tham gia hỏi - đáp
Thư viện bài tập © 2014 -2017 - Liên hệ - Giới thiệu - Bản quyền - Chính sách bảo mật - Sitemap